Swebus vagnpark har nu utökats med sex sprillans nya etanolhybridbussar från Scania. Det är samma nyhet som nyss från Scania, men förklaringen är enklare. Klicka här om Du vill veta mer! Med hjälp av den allra senaste tekniken minskas de fossila koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, jämfört med en dieselbuss! Bränsleförbrukningen kan minskas med upp till 25 procent.

Den nya busstypen är en så kallad seriehybrid. Växellådan har ersatts av en elmotor som i sin tur strömförsörjs av senaste generationens etanolmotor. På bussens tak finns ett energilager där energin från inbromsningarna tas tillvara.

När bussen accelererar från stillastående används den lagrade energin och efter hand kopplas etanolmotorn in som energikälla. Därför upplevs bussarna i praktiken som lite mer behagliga och mindre bullriga vid start och stopp, exempelvis vid en hållplats. Stockholms resenärer är först i världen med att prova på den nya tekniken.

– Att resa kollektivt är mycket miljövänligt i sig, men nu är vi extra stolta över att kunna erbjuda våra kunder en ännu mer miljövänlig resa, säger Jonas Wittefeldt, Miljöchef på Swebus.

– Samarbetet med SL och Scania känns helt rätt. Swebus månar om miljön, därför ser vi den nya tekniken som mycket positiv, säger Wittefeldt.

De nya bussarna kommer att testas och användas inom SL-trafiken. Försöket är ett samarbete mellan Swebus, SL, Scania med stöd från Energimyndigheten och Naturvårdsverket.