Etanolhybridbuss från Scania, Miljöskogstraktor från Volvo eller Biomassatork från Opcon. Vilken var Sveriges bästa miljönyhet i maj? Denna gång konkurrerar två börsjättar med ett mindre höginnovativt börsbolag. Ta chansen att påverka genom att kommentera och rösta! Nätröstningen pågår till och med 14/6 kl. 20.00.

Vi har nominerat tre av våra 44 miljönyheter till omröstningen. De bästa miljönyheterna gäller utveckling som med vinstintresset kan sprida bra  miljöbeteende. Det är sjätte gången vi ordnar internetomröstning om månadens bästa miljönyhet. Vi informerar om resultatet av omröstningen genom Pressmeddelande och bjuder vinnarna på ett förbetalt blogginlägg samt första konsultation om EU-finansiering vid tillfälle. 

Vi vill glädja våra besökare. En positiv nyhet om en miljöinnovation ger hopp om bra miljölösningar. Vi hoppas det gör Dig glad. Vilken nyhet tycker Du är bäst på det? Det är den bästa nyheten för oss. Rösta på ett av alternativen längs upp i höger kolumn!:

  1. Etanolhybridbussar testas av Scania med SL och Swebus.   Bränsleförbrukningen beräknas minska  med minst 25 procent.  Utsläppen av fossil koldioxid minskas med upp till 90 procent jämfört med en dieselbuss. Bilden är på en ifrån Scanias pressmeddelande. Bussarna kommer under de två år som testet pågår att gå i trafik på en av de mer krävande och passagerartäta linjerna i Stor-Stockolm. Länk till vårt inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/scania-miljoteknik
      
  2. Miljöskogstraktorn El-Forest går nu i reguljär drift. Den är Eldriven och väger mindre än en skotare och bränsleförbrukningen är 30 procent lägre än för en vanlig maskin. Markslitaget blir betydligt mindre med den patenterade styrningen av alla sex hjulen. Dessutom minskar stamskadorna. Den har nu levererats i serieproduktion.  Detta glädjebesked kommer från vår länk Elskotaren. Du hittar länken i höger kolumn i kategorin Ekosystempåverkan. Bild från El-Forests hemsida. Länk till vårt inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/elforest-reguljart

  3.  Nytt System torkar bort 50 % mer vatten ur Biomassa per MWh.  Opcondottern Svensk Rökgasenergi, SRE kombinerar produkter inom rökgaskondensering med SREs nya lågtemperaturtork Renergi LTD, se bilden från SRE. Den kan utnyttja spillvärme som “bränsle”. Systemet behöver bara 1 MWh lågtempererad energi för att driva ut ca 2,2 ton vatten. Bäst tidigare är ångtorkarna som har drivit ut kring 1,5 ton vatten/MWh. Men de har krävt både höga temperaturer och primärenergi. Att torka fram rätt fukthalt är mycket viktigt både för konstruktionsmaterial och för bränslen. Länk till vårt inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoteknik-opcon-biomassa   

Gå till rubriken omröstningar längst upp till höger och rösta på den nyhet som gläder Dig mest! Kommentera om Du vill påverka andra!