Sigtuna kommun bygger Nordens första utomhusbad med biologisk rening. På måndagskvällen lät kommunalrådet Anders Johansson startskottet gå för bygget av utomhusbadet. Vi firar med en bild på poolglädje från Flickr. Badet kommer att ligga i anslutning till idrottsfältet och huvudidrottsplatsen Midgårdsvallen i Märsta. Det blir hoppbassäng, simbassängsdel, badbassäng och en liten badbassäng för de minsta barnen om ca 165 kvm och 30 cm djup.

Reningsbassängen på ca 2000 kvm med vattenväxter och stenmaterial med mineraler anläggs också. Där kommer inget klor att användas. Reningen sker helt på biologisk väg. Vattnet från de olika bassängerna kommer att flöda till ett grovfilter och sedan till reningsbassängen med dess vattenväxter.  Det renade vattnet pumpas upp till bassängerna igen. Processen fortgår kontinuerligt dygnet runt under den varma årstiden.

Vattnet i bassängen kommer att ha en temperatur på + 22-23 grader under badsäsongen. För att förlänga badsäsongen kommer förmodligen spillvattnet från kraftvärmeverket i Brista i framtiden växlas i en värmeväxlare och ge behaglig badtemperatur i utomhusbadet både på för- och sensommaren. Badet beräknas vara klar i juli 2010.