Nu har webbplatsen kreativitet2009.se. öppnat. Den fokuserar attt 2009 är det ”Europeiska året för kreativitet och innovation”.  Där finns bland annat ett kalendarium med alla evenemang och aktiviteter som äger rum i Sverige. Du kan också anmäla ditt eget evenemang och göra det till en del av det officiella temaåret.

Men fira först genom att rösta på bästa nyhet om Innovation för miljön i maj månad! : http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-maj

Varje år bestämmer EU:s ministerråd ett tema som sätter fokus på en viss fråga eller område under det nästföljande året. För 2009 är det alltså ”kreativitet och innovation”. Internationella programkontoret äe svensk samordnare. Programkontoret ska presentera och informera om de olika aktiviteter som pågår med koppling till temaåret. Peder Sandahl är projektansvarig där. I god svensk ordning finns en referensgrupp. Den har representanter från utbildnings-, närings- och kulturdepartementet och andra berörda myndigheter.

Jag besökte Peder i slutet av april. Han tolkar uppdraget:

– Orden är vida och svårfångade. Men temat är att uppmuntra till att våga tänka annorlunda, och att kombinera olika typer av kunskaper för att hitta smarta lösningar i en värld som blir alltmer komplex. Bredda tankesättet; allas talang och röst är viktig.

Webbplatsen kreatvitet2009.se är ett bra ställe för alla arrangörer att synas. Det ger reklam för aktiviteter under året. De som planerar en aktivitet eller ett evenemang, som på ett tydligt sätt knyter an till begreppen kreativitet och innovation, kan skicka in en anmälan om detta till Programkontoret. Alla som bedöms vara relevanta listas i det officiella kalendariet på webben och får också tillstånd att använda sig av den officiella logotypen för året.

I och med att Sverige har ordförandeskapet i EU i höst får Programkontoret också uppdraget att arrangera den stora europeiska avslutningskonferensen för temaåret. Den äger rum i Stockholm den 16–17 december. Representanter från hela Europa kommer då att finnas på plats för att presentera exempel på vad som har gjorts i de olika medlemsländerna, inom ramen för kreativitet och innovation.

Länk till sajten: www.kreativitet2009.se

Det finns också en EU-sajt: http://www.create2009.europa.eu/