Regeringen har inrättat ett nytt stöd för solceller. Stödet är upp till 60 procent av investeringskostnaden. Det riktas till företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Tanken är att öka andelen solenergi i Sverige och skapa fler jobb. Läge för Borevinds solcellstillverkare Gällivare Photovoltaic.

Vi gläds med Jens Jakobs bild från Flickr. Han skriver: -”Det är en solpanel där luften värms upp, och där solceller driver fläkten som drar in värmen i huset. En smidig sak som borde kunna värma fler hus under soliga vår- och vinterdagar.”

El från solceller är i dag mycket dyrare än exempelvis vindkraft. Detta beror mest på att solceller tillverkas och används i relativt liten skala. Men branschen växer mycket snabbt, med ca 40 procent per år. Den sysselsätter idag tiotusentals personer bara i Europa.

De ökande produktionsvolymerna börjar nu få genomslag i form av lägre priser på solcellssystem. En viktig anledning till den snabba tillväxten är statliga stöd i flera länder.

I Sverige har statligt stöd hittills bara givits för solceller på offentliga byggnader, men från och med första juli i år blir det möjligt också för företag och privatpersoner att söka stöd för solceller.

Maj månads bästa miljönyhet! Konkurrensen är hård mellan Scanias Etanolhybirdbuss, Volvos Miljöskogstraktor och Opcons Torksystem för Biomassa.  Rösta Du också senast söndag kl. 20! : http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-maj

– Stödet till solceller på offentliga byggnader har varit mycket framgångsrikt. Det har bidragit till att vi har många bra solcellsinstallationer med hög profil i Sverige. Nu tar vi nästa steg och inför ett generellt stöd till alla företag, organisationer och inte minst miljöengagerade privatpersoner som vill installera solceller, säger näringsminister Maud Olofsson. Läs mer om stödet här:

 Målet är att användningen av solcellssystem och antalet aktörer inom solcellsområdet ska öka i Sverige. Dessutom ska systemkostnaderna sänkas. Den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst 2,5 GWh under stödperioden. Det motsvarar ungefär elförbrukningen hos 1000 lägenheter.

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem. Men det begränsas till installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. Stödnivån är högst 60 procent av investeringskostnaden. Men stora företag kan bara få upp till 55 procent av kostnaderna täckta. Det finns ett tak på 2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för stödet under 2009. För 2010 och 2011 beräknas mellan 50 och 60 miljoner kronor per år.

Ansökan om stöd ska göras hos länsstyrelsen. Energimyndigheten ansvarar för ytterligare information kring stödet.