EL-Forest i reguljär drift. Den är serietillverkad från Volvo. Min våta dröm blev sann. Dessutom har bloggens besökare utsett den till bästa svenska miljönyhet i maj. Välkommen till lite information med mina bilder om detta lilla skogstekniska under. Bilderna har jag tagit på Elmia Wood i år. Jag kommer under dagen att utveckla inlägget med information från Volvo.

Men först. Konkurrensen i omröstningen blev hårdare än vanligt. Ofta har minsta företaget vunnit. Men miljövinsterna för Opcons supereffektiva torkning av biomassa är kanske svåra att förstå. Att Scania testar en Etanolhybridbuss med Swebus och SL berör många människor mer direkt. Den nyheten kom på andra plats. 

El-Forest är sedan länge vår länk Elskotaren. Du hittar den bland miljöinnovationer i höger kolumn i kategorin Ekosystempåverkan.

El-forest är världens första elektormekaniskt drivan skogsmaskin, elhybrid. Några fördelar jämfört med konventionell skogsmaskin:

  • Lägre bränsleförbrukning och lägre emission av lättflyktiga gaser
  • Bättre spårning och lägre vikt ger mindre skador på mark och kvarstående träd och rötter
  • Mindre risk för spill av hydraulolja
  • Förarkomfort med lite maskinbuller och runtomsvängande hytt med bra sikt.

El-Forest gick till final i Tävlingen Miljöinnovation 2006. I mördande konkurrens vann innovationen tredje pris. Juryns motivering:

”Arbetsfordon i skogen har visat sig ge stora miljöstörningar på grund av hög bränsleförbrukning, markslitage och ofrivilliga utsläpp av hydrauloljor. El-Forest-Skotarens konstruktion resulterar i en kostnadseffektiv minskning av miljöbelastningen jämfört med konventionella skotare och dessutom uppnås förbättrade köregenskaper. Juryn bedömer att El-Forest-Skotaren på ett föredömligt sätt visar att miljödriven teknikutveckling kan vara både kostnadseffektiv och bra för miljön.” Vill Du veta mer om tävlingen Miljöinnovation, gå längst upp i höger kolumn.

Här nedanför ser Du EL-Forest snett bakifrån. 

På Elmia Wood skröt Volvo med den här skylten:

 

Innovatören Lennart Lundström är själv skogsägare och tidigare projektledare vid ABB. Han hade arbetat med El-Forest i nära tolv år vid 2009 års tävling Miljöinnovation. Konstruktionen av en prototyp förverkligades via ett tätt samarbete med företaget Thordab i Örnsköldsvik.   

 

Han vill göra en skogsmaskin som inte misshandlar marken på samma sätt som en konventionell skotare gör. På den övre bilden till höger ser Du hur hjulen svänger i förhållande till lastbäraren. Den nedre visar en av de hydraulkolvar som styr detta.

– Jag ville att skotaren skulle spåra, d.v.s. att bakhjulen skulle följa i samma spår som framhjulen, säger han. För att klara detta genomfördes en rad konstruktionsförändringar. Till exempel har den konventionella skotarens fyra stela boggieaxlar ersatts med tre helt nya styrbara axlar. Det reducerar antalet hjul från åtta till sex. Dessutom har man valt större hjul än normalt vilket ökar frigången.

El-Forest har även försetts med elhybriddrift. En dieselmotor driver en generator som lagrar ström i ett antal lastbilsbatterier. Varje hjul drivs sedan av en elmotor av standardtyp.

– Tack vare eldriften kunde vi också byta ut den konventionella tunga dieselmotorn på 120 kW mot en mindre. El-Forest tar sig därför fram dubbelt så fort på landsväg som en vanlig skotare.

Med elhybriddrift som ”pricken över i:et” har dieselförbrukningen minskat mycket kraftigt. Det ger även rejält minskade utsläpp av koldioxid liksom buller från maskinen. Med elmotorer på hjulen har den tidigare drivlinan, ett hydrauloljebaserat transmissionssystem, även kunnat tas bort. Det minskar risken för läckage av miljöskadlig hydraulolja.

 KÄLLOR: Besök på Elmia Wood, Pressinformatton, Informaitonsblad om El-Forest samt Tävlingen Miljöinnovation, final 2006.