Hoppas Du inte misstycker rubrikens association till barndomens Bellmanhistoria. Onödig vikt är ju just skit för klimatet. Lite känns allt klimatsamvetet varje gång man ska flyga. Men nu ska en innovation från Volvo Aero marginellt minska flygets klimateffekter. Dessutom ska bullret minska. Det är verkligen något att glädjas åt.

Det är en ny fläktstruktur till en flygmotor. Den bygger på avancerade lastbärande delar i både komposit och titan. Stora delar av komponenten tillverkas i komposit, exempelvis de aerodynamiska ledskenorna. Med nya tillverkningsmetoder för strukturerna i titan har även metalldelarnas vikt kunnat minskas kraftigt. Resultatet av det mycket avancerade utvecklingsarbetet är en drygt 180 kilo lätt fläktstruktur för kommersiella jetmotorer. Bilden är från volvo Aeros hemsida.

Fläktstrukturen har en diameter på cirka två meter. Det är den största delen i en jetmotor. För den yttre delen har man lyckats få ner vikten närmare 30%. För hela komponenten är viktsänkningen omkring 20%. Om jag räknar rätt så bli besparingen 45 kg/motor. Planen har ju minst två motorer. Så räkna med 90 kg/plan. Och varje plan har ju förfärligt många starter med lyft upp till måmga tusen meter. Tala om klimatinnovation.  Klicka här för mer ur Volvos pressmeddelande!

”Detta är vår första demonstrator för nästa generations fläktstrukturer och samtidigt den största vi någonsin gjort och det första påtagliga beviset på vår lättviktssatsning inom kalla strukturer”, säger Thomas Sätmark, teknikchef på Volvo Aero.

Fläktstrukturen är en av flygmotorns mest komplicerade delar, bland annat för att det är i den som hela motorn är fäst mot flygplanet.

”Mellanhuset är motorns centrum, den är ’motorns ryggrad'”, förklarar Anders Sjunnesson, teknologiutvecklingsledare på Volvo Aero .

I den komponent som nu ställs ut på Le Bourget utanför Paris har Volvo Aeros tekniker, inom ramen för det europeiska forskningsprogrammet VITAL, lyckats kombinera aerodynamiska lösningar som reducerar bullret från motorn med nytt material och tillverkningsteknik, samtidigt som den lastbärande förmågan behålls.

Demonstratorn har byggts i två exemplar. Dett ena utsatts för ett s.k. fan blade out test. Man sprängde sönder ett stort fläktblad medan motorn testkördes, för att se om komponenterna klarade de extrema mekaniska påfrestningarna. Det andra exemplaret visas nu på flygmässan i Paris.

Om några år lär teknologierna bakom demonstratorn återfinnas i framtidens flygmotorer. Då ska de dra betydligt mindre bränsle än dagens. Tanken är också att teknologierna ska kunna appliceras på dagens flygmotorer, med de positiva effekter det får för både bränsleförbrukning och utsläpp.