I går presenterade Stormfågeln en rapport med nya analysresultat. Stormfågelns koncept har flera klara fördelar gentemot propellersystem med raka axlar, vattenjet och traditionella ytskärande propellrar. Stormfågeln är vår länk BränslesnåFartBåt. Du hitttar den i höger kolumn i kategorin EffektivMtrlEnergi bland våra länkar. Bilden är från Stormfågelns hemsida.

Analysen pekar ut den kommersiella sjöfarten och applikationer som opererar i fartområdet över 30 knop som mest intressanta. I det segmentet finns bland annat färjor, paramilitära båtar samt fartyg för godstransporter- ett segment där vattenjeten idag är stark. Klicka här för vårt referat ur rapporten!

REFERAT UR RAPPORTEN

Rapporten referar undersökningar och ser sedan framåt.

CTD Marine i Schweiz har på uppdrag av Stormfågeln tagit fram verkningsgraden av Stormfågelns propeller. Beräkningarna har gjorts via CFD-analyser, Computation Fluid Dynamics. De har legat till grund för pågående hållfasthetsberäkningar av propulsorn med dess propellerblad och mekanism.

De senare beräkningarna utförs av IMES, Institute of Mechanical Systems vid Zürich University of Applied Sciences och består av två delar – statisk och dynamisk analys – där den första delen är slutförd.

Baserad på den statiska analysen, kompletterat med en utmattningsanalys,slår IMES i sin delrapport bland annat fast att Stormfågelns drivlina kommer att möta uppställda livstidskrav.

Den av CTD Marine framräknade verkningsgraden på 62 procent för Stormfågelnspropeller ligger i linje med tidigare antaganden från fältprov med prototypbåten Stormfågeln. Analyserna visar på en relativt stor förbättringspotential. 

CTD Marine menar att propellerns verkningsgrad med optimering av bladen bör kunna ökas till drygt 70 procent. Det är i linje med andra ytskärande propellrar och med vattenjet. Den optimerade farten för vattenjet är vanligen satt till mellan 30 och 40 knop. Det finns även indikationer på att verkningsgraden för vattenjet tenderar att falla i farter över 40 knop.       

Stormfågelns koncept har stora fördelar gentemot både vattenjet och traditionella ytskärande propellrar. Vattenjeten har i princip i alla fartområden förutom den dimensionerade optimala farten låg eller mycket låg verkningsgrad. Det ger realtivt höga bränslekostnader och därmed hög miljöbelastning. Den är dessutom viktkänslig och underhållsbehovet normalt stort och kostsamt.

Med traditionella ytskärande propellrar är det problem att nå planingsläge, risk för att falla ur planingsläge i fartområdet nära planingsläget samt dålig backförmåga. De utgör teknikens akilleshälar och den främsta anledningen till tekniken har svårt att hävda sig mot vattenjet. Stormfågeln har löst alla dessa nackdelar.

Stormfågelns vridbara blad har stor betydelse för den unika prestandan. De används vid back genom reversering samt vid övergång i planingsläge och vid planing i olika farter för anpassning till optimalt motor-/propellervarvtal. Det är i sammanhanget värt att notera det av Stormfågeln ansökta internationella patentet avseende ställbar ytskärande propeller med fullventilerande blad publicerades den 2 april 2009. Det innebär att patentansökan godkänts.

De pulserande krafter som naturligen uppstår då propellerbladen ständigt går mellan luft och vatten och vatten och luft är förhållandevis låga i Stormfågelns system och därmed också riskerna för att propellerbladen ska skadas eller knäckas. Det är ytterligare en akilleshäl med den traditionella ytskärande propellertekniken.

En av de avgörande styrkorna med Stormfågelns koncept i jämförelse med konkurrerande system är Stormfågelns vridbara propellerblad. Det gör det möjligt att uppnå lägsta möjliga bränsleförbrukning i samtliga fartområden. Detta oavsett hur båten är lastad. Vid denna anpassning av optimalt motor-/propellervarvtal kan hänsyn tas både till propellerns verkningsgrad samt motorns specifika bränsleförbrukning. En sådan anpassning är inte möjlig på installationer med vattenjetaggregat eller propellrar med fasta blad. Dessa kan endast optimeras för en optimal fart med en viss mängd last. 

Ännu återstår en rad verifierande analyser samt beräkningar i syfte att optimera Stormfågelns drivlina för ökad hållfasthet och verkningsgrad. Dessa kommer förhoppningsvis att genomföras under sommaren och hösten. Samtidigt fördjupas kontakterna med potentiella OEM-partners och/eller intressenter som i ett första skede kan bidra med finansieringen av de återstående planerade analyserna.
 Bolaget Stormfågeln befinner sig i ett finansiellt läge där det är av största vikt att knyta till sig en eller flera OEM-partners, som tillsammans med bolaget kan ta ut Stormfågelns koncept på marknaden. För att ha en så stark argumentation som möjligt i diskussionerna med dessa potentiella partners kommer bolaget att  gå vidare med ytterligare verifierande tester. Dessa har varit planerade sedan tidigare:
   

 

• Dynamiska hållfasthets- och livstidsberäkningar av propulsornspropellerblad och mekanism;
• Optimeringsanalyser av propellerbladen;  
• Jämförande analyser med konkurrerande drivsystem och skrov.

 Direktlänk till till rapporten: http://www.stormfagel.se/res/Nyheter/20090616lagesrapportjuni.pdf