Var glad åt tre nyligen utdelade priser till miljöinnovationer. Visst är det roligt med all medveten stimulans för miljölösningar.  Men först en video från Youtube och TV4-nyheterna med Vertikala växthus:

[youtube GOoZ6H4UysU] 

 Än en gång, Hur jämför man tre miljöinnovationer?

1.       Automatisk tryckjustering för bildäck under körning;

2.       Vertikala växthus i storstaden;

3.       Stena E-MAXair är en kemtanker, som drivs av gas och el.

Klicka här för mer om miljöinnovationer, vinnare och tävlingar.

Elever från Polhemsgymnasiet i Göteborg van gymnasietävlingen Klimatkampen. Den ordnades av IVL och Naturskyddsföreningen med E.ON Nordic som huvudpartner. Göteborgseleverna vann kategorin Innovationer och fick ta emot 20 000 kronor för sitt ACAP-system. ACAP betyder Automatically Controlled Air Pressure System. Det består av en kvävekompressor som automatiskt fyller på däcken innan eller under körning för att uppnå ett optimalt däcktryck.

Globe Forum ordnade ett eget ”Idol för Innovatörer”. Man kopierade vårt upplägg att engagera intresserade ”vanliga människor” i stället experter. Detta under den internationella konferensen för hållbar innovation, 4-5 juni i Stockholm. Det blev Plantagon International, med sin unika innovation om vertikala växthus i storstadsmiljöer, som tog segern. Publiken som röstade fram de företag man trodde mest på. Finalen stod mellan de tre innovationsföretagen Plantagon, Rehact och Vironova.

Plantagons  teknik som gör det möjligt att bygga vertikala växthus och odla grönsaker mitt i storstäder. Plantagons växthus ska drastiskt förändra vårt sätt att producera ekologiska livsmedel. Genom växhusen skapas ekologiska odlingsytor med ren luft och rent vatten inne i storstäder. Att producera livsmedel lokalt mitt i staden ska minska både kostnaderna och skadeverkningarna på miljön genom att man undanröjer långväga transporter och kan leverera direkt till konsumenterna.

Stena Bulk vann utmärkelsen Clean Innovation Award vid Nor-Shipping i Oslo. Detta för utvecklandet av nya produkter och tjänster, såsom Stena E-MAXair. Denna bidrar till en mer miljövänlig prestanda hos världens handelsflotta. Stena E-MAXair är en kemtanker, som drivs av gas och el. Okonventionell design av fören och strategisk användning av luftfickor resulterar tillsammans i ett minskat utsläpp av COx på mellan 35 till 40 procent.

Stena E-MAXair-konceptet ska dramatiskt minska energiförbrukning och utsläpp, samt redundans. Det innebär dubbla motorer, dubbla styrmaskinrum och dubbla navigationssystem. Prestandan kommer att vara minst lika bra som dagens tonnage i mellanklass och hålla isklass 1A. Fartyget ska ge COx 35-40% mindre, NOx 90% mindre, inget SOx och partikelutsläppen är bara 1 % av konventionella fartyg av samma storlek.