Opcon fortsätter spruta positiva nyheter. Dotterbolaget Saxlund ska nu sköta biobränslehantering åt Vattenfall och dottern Svensk Rökgasenergi (SRE) får fortsatta affärsframgångar i  Schweiz. Scweiz-oredern tycker jag är mycket glädjande. Den första ordern i Schweiz nominerade vi för omröstning o månadens bästa miljönyhet. Klicka här för mer information!

 

Fortsatta affärsframgångar i  Schweiz – 7 mkr i nya order

 

SRE har idag fått en andra order på rökgaskondensering till en bioenergianläggning i

Schweiz. Kund är det kommunalägda fjärrvärmeverket i Winterthur. Med hjälp av

Opcons teknik för waste heat recovery ska man att öka sin energieffektivitet med

runt 25-30% samtidigt som utsläppen av partiklar minskar avsevärt.

 

Tillsammans med en ny tilläggsbeställning från Enerbois innebär det totalt 7 mkr

i nya order inom bioenergi i Schweiz. Sedan genombrottet på den schweiziska

marknaden för ca ett år sedan har SRE nu sammantaget vunnit 34 mkr i order inom

bioenergi enbart på den schweiziska marknaden.

 

– Vårt inbrott på den schweiziska marknaden för drygt ett år sedan fortsätter

att ge resultat och visar på potentialen i att satsa på export av svensk energi-

och miljöteknik. Vi satsar nu stort inom hela affärsområdet Renewable Energy på

att föra ut den teknik som vi utvecklat i Sverige. SRE har redan kunder i tio

länder utanför Sverige och vi räknar med att ta oss in på ytterligare någon

eller ett par marknader under året, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef

Opcon AB.

 

Saxlund sköter biobränslehantering åt Vattenfall

 

Saxlund har fått ansvar för leverans av yttre biobränslehantering till Vattenfalls utbyggnad

av kraftvärmeverket i Jordbro. Det är den största hanteringsordern i Saxlund Internationals historia. Ordervärde på ca 30 mkr med optioner på ytterligare ett antal miljoner. Leverans sker 2009/2010.

 

Anläggningen som till hälften består av Saxlunds egna produkter byggs för att

kunna hantera såväl returträ med fukthalter kring 30 procent, som bioflis med

fukthalter kring 40 procent och har försetts med magnetisk avskiljning för att

avlägsna metalldelar för vidare återvinning.

 

– Förvärvet av Saxlund har gett oss en stärkt bas på den växande

bioenergimarknaden där Opcon kombinerar erfarenhet och innovationskraft inom

energi- och miljöteknik. Det är svårt att hitta någon som har så lång och

gedigen erfarenhet av biobränslehantering som Saxlund. För 15 år sedan

levererade Saxlund hanteringsutrustning när kraftvärmeverket i Jordbro byggdes.

Nu får man ansvar för biobränslehanteringen när det byggs ut av Vattenfall

femton år senare. Att kunderna kommer tillbaka på det här sätet är det bästa

betyg vi kan få, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.