Pengar till vår nya länk VertikalaVindkraftverk. Härligt! Energimyndigheten satsar drygt tio miljoner för att undersöka förutsättningarna för dessa vindkraftverk. De har en vertikal axel och generatorn på marken. Dagens vanliga teknik är ju med horisontell axel och generator. Den nya tekniken kan nog minska kostnaderna för el från vindkraft. Bilden är från Vertical winds hemsida. Den tillhör Hans Bernhoff, en av grundarna av Vertical Wind och Docent vid Universitetet, och föreställer den 12kW prototyp som sattes i drift dec 2007

Stödet till Vertical Wind Industry AB i Uppsala är för att bygga prototyper. Projektet drivs i samarbete med E.ON och Falkenbergs Energi AB. Stöd utgör 45 procent av den totala projektkostnaden och avser tre av fyra prototyper.

Denna teknik för vindkraftverken är helt ny. Den baseras på direktdrivna generatorer och ställverk. Den har tagits fram vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet. Projektet ska utvärdera teknik och ekonomi.

Tekniken kan antagligen minska kostnaderna för elproduktion från vind. Konstruktionen är robustare och leder till lägre slitage och därmed minskade underhålls- och servicekostnader jämfört med dagens horisontalaxlade verk. Kanske också miljöeffekter i form av buller och skuggeffekter är lägre med denna teknik.

Den vertikalaxlade turbinen tar upp vindenergi oavsett vindriktning. Turbinen behöver alltså inte giras in mot vinden. Det är nödvändigt med stora horisontalaxlade vindkraftverk. Den absorberar även energi från turbulenta vindar vilka normalt passerar förbi traditionella vindkraftverk.

Den direktdrivna generatorn gör att ingen växellåda behövs. Den robusta och enkla konstruktionen med färre rörliga och känsliga subsystem jämfört med traditionella horisontalaxlade vindkraftverk bör ge högre tillgänglighet och driftssäkerhet, lägre underhållskostnader och tystare gång

– Det är roligt att forskningsresultat och svensk ingenjörskonst används av energibolag. Jag hoppas att myndighetens stöd ska hjälpa företagen vidare i utvecklingen mot den stora vindkraftmarknaden, säger generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Projektledare vid Vertical Wind Industry AB är Björn Hellström.