Härliga initiativ för miljön! Det ger positiv PR. I veckan invigdes McDonald’s första laddstation för elfordon i Lindvreten, Skärholmen utanför Stockholm. Nu kan gästerna ladda sin elbil kostnadsfritt medan de äter. Målet är att fler restauranger ska få laddstationer under året. McDonalds har ju utmärkt sig förr bland annat genom samarbetet med vår länk Födesrenaren. Du hittar den i höger kolumn bland MILJÖINNOVATION i kategorin AvfallÅter/Renas.

Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm var på plats för att genomföra världens första tankning av en elbil på McDonald’s. Bilder på Ulla Hamiltons premiärladdning m.m är från McDonalds.

 

– Vår vision är att erbjuda alla elbilsburna gäster möjlighet att kompletteringsladda på McDonald’s. Den första laddstolpen är ett pilotprojekt. Det ska utvärderas samtidigt som vi identifierar restauranger i främst västra och södra Sverige för etablering redan i höst, säger Petra Dahlman, CSR- och hållbarhetsansvarig på McDonald’s, t. höger bilden.

– Det är glädjande att McDonald’s med sina strategiska lägen tar detta initiativ. Vi är många goda krafter som vill se en fungerande elbilsmarknad och jag hoppas att detta, såväl som andra initiativ, sänder tydliga signaler till bilbranschen att Mälardalsregionen är en region att satsa på och lansera bilar i, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholm.

Idén med att ladda elbilen på McDonald’s kom från elbilsentusiasten Tommy Engkvist, t. vänster, från Elfordonsintressenternas riksförbund Elfir och Mårten Swahn, franchisetagare inom McDonald’s. Elforsk bidrar med kunskap om laddsystem och eldrivna fordon. Vattenfall är McDonald’s elleverantör av förnybar el märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier. Företagen TallyKey och Eldon utvecklar laddstationen som används i projektet.

Tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil. Men intresset sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. Det visar en undersökning från Elforsk. Undersökningen visar också att svensken i genomsnitt åker fyra mil per dag. Med dagens teknik finns möjlighet för både normalladdning (1-fas) och mellansnabb laddning (3-fas) på McDonald’s. En kompletterande laddning med 3-fas under en timme ger en körsträcka på knappt 5 mil. Under första testperioden som löper under 2009 är laddningen kostnadsfri för gästerna. Klicka här om Du vill ha mer fakta ur Pressmeddelandet!

Pressinfo och fler bilder från invigningen finns på www.mcdonalds.se under Pressrum.

FAKTA:

Övergång till elbilar och laddhybrider i Sverige
Elbranschen arbetar för en övergång till elbilar och laddhybrider i Sverige. Det ska minska Sveriges utsläpp av koldioxid och bryta oljeberoendet inom transportsektorn. Med 600000 eldrivna fordon i Sverige till år 2020 skulle utsläppen av koldioxid från personbilssektorn minska med nära 20 procent. Detta kräver samtidigt en väl fungerande infrastruktur för laddning av fordonen. Testprojektet på McDonald’s innebär möjligheter att testa laddstationer, betalningslösningar och höra med användarna vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas vidare. I dagsläget finns några hundratal elbilar i Sverige, men redan de närmaste åren förväntas eldrivna fordon få ett genomslag på marknaden.

Laddstationen på McDonald’s
Laddstationen på McDonald’s är tillverkad av aluminium och har två el-uttag av typen ”Europakontakt”. På stolpen finns ett uttag för 16A enfas och ett för 16A trefas. För att uppnå maximal säkerhet så är stationen utrustad med jordfelsbrytare, automatsäkringar, självstängande lock på uttagen samt en inbyggd säkerhetsbrytare som bryter strömtillförseln om laddkontakten dras ur från el-uttaget.
Med antagen förbrukning om 2 kWh/mil för ett elfordon, ger laddstationen en kompletterande laddning under 1 timme med trefas på knappt 5 mil och med enfas knappt 2 mil.

Ett laddningskort med mikrochip är kopplat till laddstationen. Laddningen kan aktiveras med kortet samtidigt som strömförbrukningen kan mätas och avräknas. McDonald’s gäster får ett laddningskort på restaurangen. Det är då redan laddat med ett värde. Gästen aktiverar laddningen med hjälp av kortet och kopplar sedan in sladden i valt uttag för antingen 16A enfas eller 16A trefas. Kortet kan alltså användas flera gånger. När laddkortet tömts på sitt värde lämnas det tillbaka till restaurangen i utbyte mot ett nytt uppladdat kort. Under första testperioden som löper under 2009 är laddningen kostnadsfri för gästerna på McDonald’s.

Elfir
Elfir (Elfordonsintressenternas riksförbund) är en ideell, fristående elbilsförening. Dels verkar de för informationsutbyte mellan medlemmarna. Men framför allt för att den nödvändiga omställningen till mer eldrift av trafikfordon ska ske snart och smidigt. Detta görs genom information, nätverk och kontakter med politiker, industri och allmänhet. hemsida: http://www.elfir.se/elfir-nytt.html