Att återanvända spillvärme är väl det bästa klimatarbetet? Nu satsar miljötkenikens Opcon vidare internationellt. Det delägda bolaget Enerji Ltd får option på fler marknader utöver Australien. Det verkar klokt  att satsa så. Många företag har tagit mycket stryk vid så kraftig expansion som Opcon prognostiserar. Förutsatt att affärsvillkoren är vettiga är denna typ av option en god lösning. Enerji Ltd har ju redan identifierat en extremt lönsam nisch som snabb givit betydande order i Australien. I de områden som optionen gäller borde finnas många liknande nischer där återvinning av energi blir extremt lönsam.

Bilden är från Flickr och sökning på subsaharan Africa som ju är ett av områdena för optionen. De enda bild som förende industry med detta ord var en karikatyrteckning om utsugning i Mali. Men den här bilden tycker jag säger mycket om de tudelade ekonomierna i u-världen. I de moderna isolerade industruella områdena bör finnas en bra marknad för Powerboxen. 

Opcon har ingått avtal med det börsnoterade bolaget Enerji Ltd. (ASX:ERJ). Enerji ägs till 14 % av Opcon och är Opcons samarbetspartner avseende Opcon Powerbox i Australien. Avtalet ger Enerji en tidsbegränsad exklusiv option på rätten att driva affärskonceptet med produktion och försäljning av bränslefri, CO2-fri el med Opcon Powerbox som bas, på fler marknader än den australiensiska. De marknader som avses är Malaysia, Thailand, Singapore och Sub-Saharan Africa. Klicka här för kort beskrivning av Opcon Powerbox och länkar  till tidigare inlägg om Australiensamarbetet.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad.

LÄNK till senaste inlägg om Powerboxens genombrott i Australien: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-mljoteknik-ausale

Vill Du hitta andra inlägg om Opcon så klicka på Opcon i nyckelordsmolnet i vänster kolumn