Politikerinitiativ för miljöinnovationer. Jag blir så glad. Precis vad jag ville åstadkomma med bloggens omröstning om bästa miljöuttalande från kandidaterna i EU-valet. Mauds Centerparti blev först att dra upp en ny väg för sitt parti. Miljöpartiets Peter Eriksson var inte sen att framhålla att de länge har önskat denna satsning. En från vardera blocket! Och inte de stora blockledarna än. Begränsad prestige? Nu är läge för parlamentarisk samverkan!

Kanske Du undrar varför jag tycker det är så bra? Motivet är samma som för denna blogg och för Eco Innovation AB.

Innovationer som blir lönsamma sprider sig själva för att människor vill använda dem. Den förändring i miljöpåverkan som måste komma snabbt kan inte tvingas fram. Rikisländerna ställer normalt inte upp på att minska sin klimatpåverkan till klotets genomsnitt. U-länderna kommer inte att ställa upp på begränsningar som gör att de fattigaste ska tvingas till mindre miljöskada per person än de rika länderna.   

Det alternativ som återstår är att stimulera nya lönsamma åtgärder.

I Almedalen sa Maud:  – ”Företagen kan hitta lösningarna på klimatutmaningen. Men då måste vi också hitta sätt att på ett tidigt stadium lösa finansieringen så att dessa idéer kan bli verklighet. Jag tror att detta kan vara förlösande för många småföretag”. Hon och tillade att Sverige ska vara ”klimatets Gnosjö i världsklass”.

Hon vill använda strukturer som redan finns, som Energimyndigheten, Vinnova och Almi.  EU:s tillfälliga statsstödsregler gör det möjligt att med statliga medel låna pengar till låg ränta till 2012 utan att det kan ses som statsstöd. – Men de kan behöva förstärkas med kompetens på området, tillägger Maud. Hon påpekar också att EU-kommissionen godkänt att staten kan underskrida bankräntan fram till 2012.

Enligt HD.se välkomnar  Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna förslaget.

– Det är väldigt bra att pengar ska användas till att småföretag ska få olja i maskineriet till produktutveckling och möjlighet att utveckla tjänster inom miljöområdet. Här visar Maud Olofsson att inte bara de stora drakarna ska ha möjlighet, säger hon till TT.

Miljöaktuellt frågade vad Lennart Ekdahl, programledare, journalist och före detta chef för DN:s ledarredaktion tycker om Mauds miljöförslag.

– Jag har inte så mycket att anmärka på direkt efteråt så här. Den första stora utmaningen är så klart att få övriga allianspartier att ansluta till hennes ambitioner och visioner. Det andra är bygga broar till det andra blocket. Sen hittar man säkert en del att ifrågasätta om tittar närmare på de olika beståndsdelarna.

Arne Forstenbach, Executive Director, Global Focus tyckte också:

Jävligt bra. Hon la stort fokus på entreprenörskap och innovation vilket ju faktiskt är lösningen på klimatkrisen. Uppskattade också att hon visade att det är dags att ta svenskt ledarskap i klimatfrågan. Det har ju saknats fullständigt tidigare.

Länk till den avslutade omröstningen om bästa uttalande för miljöinnovationer av kandidater i EU-valet: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/eu-rosta-miljo

Läge för Christopher Fjellner och Carina Hägg att heja på ledarna för storbröderna i blocken?