Glädjebud för vår länk Röntgenfuktmätaren. Den  gör att pappersbruk och värmeverk kan minska sina utsläpp och producera mer energi och papper från skogsråvaran. Företaget Mantex, har utvecklat en banbrytande metod för att snabbt och beröringsfritt mäta fukthalten i organiskt material. Du hittar länken i kategorin EffektivMtarlEnergi i höger kolumn.

Electronicandyou har publicerat detta foto av en teckning av C. W. Röntgen på Flickr. Det är en härlig påminnelse hur innovationer bygger på äldre upptäckter.

Du kommer väl ihåg att rösta på bästa svenska miljönyhet i juni.  http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/bastamiljonyhetjuni

Mantex AB har tecknat ett partnerskapsavtal. Detta med RWE Innogy, divisionen för förnyelsebar energi inom RWE, Tysklands största energiproducent. RWE Innogy blir delägare i företaget och säkrar Mantex kapitalbehov för de kommande årens uppbyggnad. I ett inledande skede tillförs Mantex 12 MSEK. De ska investeras i produktutveckling, produktion och marknadsetablering. Investeringen i Mantex är RWE Innogy:s första i ett svenskt företag. Klicka här för mer information

Mellan 11-14 procent av jordens energiproduktion kommer från förbränning av biomassa och de flesta länder i Europa och Nordamerika avser att väsentligt öka produktionen av bioenergi de kommande åren. Mantex gör att en större del av biobränslets energivärde kan tas tillvara. Då minskar beroendet av fossila bränslen.

Erik Odén, VD på Mantex, kommenterar RWEs investering i bolaget ”Vi är mycket glada över att ha gått i land med partnerskapsavtalet med RWE Innogy. Utöver kapitalet, som gör att vi kan accelerera vår tillväxttakt väsentligt, så får vi genom RWE Innogy också tillgång till omfattande internationell expertis och nätverk inom våra nyckelområden. Självklart ser vi också investeringen som ett kvitto på potentialen i vår teknik och applikationen av denna”.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Mantex, eftersom vi är övertygade att den teknologi bolaget utvecklat innebär att effektiviteten vid energiproduktion från biomassa förbättras signifikant.”, kommenterar Crispin Leick, Chef för RWE Innogy:s riskkapitalverksamhet.

Länk till tidigare inlägg om Mantex: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sting-mantex-miljoteknik