Miljöteknikens Opcon har gjort ett samarbetsavtal med Tricorona. Det gäller export av Opcons energi- och miljöteknik för minskad klimatpåverkan. Tricorona specialiserar sig på handel med miljörelaterade marknadsinstrument.  

 

Utsläppsrätter i Kyotoprotokollets CDM-system köps och administreras av Tricorona. Först gäller det försäljningen av Opcon Powerbox och Opcons teknik för att utvinna CO2-fri el ur spillvärme. Ansträngningar har redan inletts i Kina. Men det gäller också andra marknader och fler av Opcons produkter för minskad klimatpåverkan. Där planeras gemensamma marknadsinsatser påbörjas senare under året.

 Vi gläds åt detta med signaturen Lazandres bild från Flickr till CDM. Det var den enda bilden på CDM så egentligen är den ju lite malplacerad när Opcon arbetar med energiåtervinning. Den är från Bangui Wind farm på Filippinerna. Det är landets första projekt med CDM.  Klicka här för mer info.!

 – Genom ytterligare finansiering inom ramen för Kyotoprotokollets CDM-system kan vi hjälpa Opcon att nå nya kunder runt om i världen. Med finansiering från Kyotoprotokollets CDM-system blir den här typen av state-of-the-art och helt ny miljöteknik i Sverige också tillgänglig för alla de utvecklingsländer som nu bygger ut sina energisystem, säger Marco Berggren, ansvarig för Tech Transfer på Tricorona.

 CDM står för Clean Development Mechanism, ett system som ingår i Kyotoprotokollet och kompletterar anslutna industriländers arbete med att minska de egna utsläppen på nationell nivå. Investeringar i ny teknik för minskad klimatpåverkan kan i de flesta utvecklingsländer generera utsläppsrätter inom systemet. I Kina ges som exempel mellan 0,6-1,1 utsläppsrätter per MWh beroende på var i landet investeringen sker.

– Det här är ännu ett steg i Opcon internationaliseringsstrategi. Tricorona utgör med sitt breda nätverk och kunskap om kommande energiprojekt i flera utvecklingsländer en bra partner för Opcon. Detta för att hitta kunder  säkra finansiering. Med utsläppsrätter räknar vi med ett avsevärt årligt finansieringstillskott för vår kund. I runda slängar kan det komma att handla om runt 3-4 procent av investeringskostnaden om året. Det kanske motsvarar uppåt hälften av kundens räntekostnader för investeringen i vår utrustning, säger Per Hedebäck, chef för Opcons affärsområde Renewable Energy.