En affär för vårt klimat var bästa svenska miljönyhet i juni. Dessutom något så chansartat som ett optionsavtal. Hur kan det bli så populärt bland miljövänner? Jo, affären tror vi sprider ny teknik för att återvinna spillvärme. Tekniken är regelmässigt lönsam. Men ändå vill de flesta först se den provad, och helst i hemlandet innan man själv satsar. Därför är det de första stegen in på en ny marknad som öppnar för klimatnyttan.

 

Affären var mellan Opcon och det delägda bolaget Enerji Ltd. Det har snabbt sålt in Opcons Powerbox i en extremt lönsam nisch i Australien. Powerboxen har underbara förutsättningar att göra lönsam klimatnytta. Den producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från spillvärmestemperaturen 55 grader Celsius. Samma nisch finns i alla länder med dyra energileveranser till fabrik.

 

Nu får Enerji en option på affärskonceptet med produktion och försäljning av El ur spillvärme med Opcon Powerbox som bas. Den gäller Malaysia, Thailand, Singapore och Sub-Saharan Africa. I Australien ledde motsvarande avtal i januari till betydande försäljning redan i april. En huvudorsak var fokus på en mycket lönsam nisch där el utanför stamnätet måste produceras med diesel. Bara bränslet för den elen kan kosta 1,80 kr/ KWh. Men el återvunnen ur spillvärme med Opcon Powerbox kan kosta 15-20 öre/KWh. Tala om läge för att bryta in på en ny marknad. Motsvarande situationer finns på många platser i området för optionen.  

 

Sydafrika kan vara ett av de Afrikanska länder där potentialen för Powerbox är betydande. Jag tycker macadamers bild ovan på flaggan från Flickr är skön. Kommentaren är: Each section is composed of colors found in nature. Red: persimmon leaf, Blue: cloudy sky, Black: velvet petal of Aristolochia grandiflora, Orange: sunset sky, Green: garden moss, White: light pink rose.  

 

Till höger en symbol för framtåsträvande Malaysia från Flickr.

 

KLIMATPOTENTIAL

 

En Opcon Powerbox gör el av spillvärme med temperaturer mellan 50 och 95 grader. En genomsnittlig sådan producerar 3 400 MWh el per år. Det motsvarar 340 m3 olja. Den strömmen räcker att värma 300 normalvillor. Ett vindkraftverk av största använda modell ger lika mycket el. Ett kolkondenskraftverk släpper ut 3 000 ton koldioxid för att nå samma elproduktion.

 

Spillvärme finns i många sammanhang, t.ex. inom processindustri (massa, papper, kemi och stål), kraftindustri och fartygsnäringen. Idag utnyttjas nästan ingen spillvärme som energi. Det finns en mycket stor potential i den industrialiserade världen för att ändra på det. Fast jag är osäker på om Singapore är bästa marknaden för detta. Att flyga med flaggan på nationaldagen kan ju ändå tyda på viss potential att ändra attityden till energi i landet.

 

I Australien räknar Opcons partner CoGen med att bara bränslekostnaden för elproduktion i dieselaggregat kan uppgå till 1,80 kr/kWh. Där finns fler än 300 gruvor som inte är anslutna till stamnätet för el. Det finns plats för i genomsnitt en eller två Opcon Powerbox vid varje gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer kan det finnas plats för åtta Opcon Powerbox. Liknande problem och möjligheter finns på avlägsna orter och industrier världen över som inte är anslutna till stamnätet. Naturligtvis är det riktigt många i det område som optionen gäller.

 

Men kan det verkligen bli så mycket för klimatet? Ja, det fina är ju att introduktionen börjar i lägen med kanske 10 ggr så hög produktionskostnad för elen som man har från Powerboxen. Men det kan fortfarande vara lönsamt att sätta in den som ersättning för el som kostar så lite som kring en tiondel den Australiska nischkostnaden. Hur mycket sådana möjligheter finns det då?

 

I Sverige finns minst 5-10 TWh tillgänglig men outnyttjad spillvärme. Cirka 10 % av den värmemängden kan omvandlas till el med Opcon Powerbox. Det motsvarar den årliga konsumtionen av el i upp mot 50 000 eluppvärmda småhus. Globalt är produktion av el från överskottsvärme en mångmiljardmarknad.

 

I Europa finns över 300 TWh spillvärme i industrin som inte tas tillvara. Skulle hela den teoretiska potentialen tas till vara för elproduktion med Opcon Powerbox så skulle i storleksordningen 30 TWh el kunna produceras. Det motsvarar nästan hälften av den svenska vattenkraften.

 

Enligt amerikanska Department of Energy och deras Annual Energy Survey, överstiger energivärdet i tillgänglig industriell spillvärme i USA alla andra förnyelsebara energikällor sammantaget. Jag undrar hur de gjort den undersökningen? I Thailand är det nog inte så, Men bilden från Flickr får stå för potentialen i det landet.

 

Opcon bedömer att det finns förutsättningar att inom fem år teckna avtal om produktion av runt 200-400 GWh el om året från 50-100 Opcon Powerbox. Det motsvarar hushållsel för uppåt 100 000 europeiska hushåll.

 

OPCON POWERBOX – Lite mera

 

En Opcon Powerbox är en ORC-anläggning som placeras vid ett flöde av överskottsenergi.

ORC betyder Organic Rankine Cycle. Den teknik som Opcon Energy Systems utvecklat för utvinning av el ur överskottsvärme med Opcon Powerbox bygger på grundprincipen för en Rankinecycle. Det betyder att den teoretiska verkningsgraden styrs av temperaturskillnaden mellan varmt och kallt medium. Rankine är en skala för temperaturer, uppkallad efter den skotske ingenjören William John Macquorn Rankine, som presenterade den 1859.

 

En Opcon Powerbox kostar 7-10 Mkr beroende på förutsättningarna för installation hos kunden. Den kan vid normala förutsättningar ge 3400 MWh/ år och vid goda förutsättningar upp till 5000 MWh/år.

 

Tekniklösningen i Opcon Powerbox är anpassad till applikationer inom kraftvärme- och processindustrin men kan också utnyttjas i stora stationära diesel- och biogasmotorer samt marina dieselmotorer. Lösningen har presenterats för kraft-, fartygs- samt processindustrin och rönt stort intresse. Klicka här för att komma till ett produktblad för Opcon Powerbox med beskrivning av processen: http://www.opcon.se/www/files/oes/powerbox_produktblad_sve_12_maj_08.pdf

 

För andra inlägg om Opcon gå till nyckelordet Opcon i vänster kolumn.