Nu blir det EU-konferens för Renewable Energy Cleantech. Länsstyrelserna och landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län arrangerar en konferens med temat Regionalt klimat- och energiarbete som hävstång för näringslivsutveckling. Det blir i Östersund den 20-21 juli.

Målgrupp är politiker, tjänstemän, företagare och deras organisationer samt akademin i EU. Tanken är att konferensen ska bidra med konkreta förslag till regionalt, nationellt och europeiskt tillväxtarbete med innovationer för förnybar energi och miljöteknik som bas. Ambitionen är att förmedla konferensens slutsatser till de ministrar i EU som möts i Åre 23-25 juli. Det är alltså full fart inför ministerkonferensen. Långbänken i Östersund, bilden nedan är alltså tom. Den är från JSons fotostream på Flickr.

Motiven för konferensen är:
Klimat- och energifrågorna är viktiga – inte minst för det svenska ordförandeskapet.
Länen har av tradition bidragit kraftfullt till Sveriges energiförsörjning. Pågående arbeten regionalt indikerar att bidraget kan bli än större om till exempel vindkraften och biobränsletillgångarna tas till vara. Samtidigt pågår ambitiösa projekt för att spara energi och ställa om från fossila bränslen.
Denna utveckling måste nu tas till vara för regionernas näringslivsutveckling.
Många av EU:s regioner brottas med liknande frågeställningar varför erfarenhetsutbyte, spridning av idéer och policyutveckling är angelägen. Konferensen ska erbjuda en arena för detta!

Konferensen Renewable Energy and Clean Tech – Tools for Regional Development är en del av Sveriges ordförandeskap i EU under 2009. Vid konferensen medverkar bland annat EU-kommissionären Pawel Samecki, direktör Göran Carstedt, Clinton Climate Initiative samt representanter för OECD, politiska företrädare från flera europeiska regioner, samt den svenska regeringen.

Under konferensen kommer bland annat företag att visa upp nya innovativa produkter på en utställning. För vidare information om konferensen, utställningen med mera. http://www.rdc2009.se/start.html