Bästa miljönyhet första halvåret var en buss som körts över 60.000 mil utan oljebyte. Den hade oljerenare från Clean Oil Technologies (COT). Men Opcon blev företaget med flest röster när fyra miljönyheter slog bra. Det visar sammanställningen av våra månatliga webröstningar för första halvåret. Vi illustrerar med Flickrs härliga bild för vår framtida miljö.

ilikefutureskuren

Topplistan för första halvårets miljönyheter:

  1. Clean Oil Technologies i april: Buss går 60 000 mil utan oljebyte
  2. Volvo i april:  El-driven Miljöskogstraktor i reguljär drift
  3. Opcon i maj: Spridningsavtal för El ur spillvärme
  4. Guldkannan Towa i mars: Återanvänd kiss
  5. Lightlab i februari: Produktutvecklingsavtal med stor Taiwanesisk koncern
  6. EkoMarine i januari: tilldelas utmärkelsen Brands with a conscience.

Eco Innovation sprider positiva miljönyheter. Det ökar miljöintresset och bidrar till spridning av innovationerna. Klicka här för mer om respektive nyhet.

COTs oljerenare gjorde att en Scaniabuss klarade 60 000 mil utan oljebyte med dokumenterat god kvalitet på oljan och dess tillsatser.”  Det berättade Sven Carlssons Trafik AB som köpte 16 enheter av oljerenaren. På bilden nedan (från COT) ser Du nyckelfunktionerna. Till motorn kopplas en filter- och en förångningsenhet. Filterdelen avskiljer de minsta partiklar som passerar vanligt oljefilter. Förångningsenheten förångar och avskiljer flytande föroreningar. 

 cotmotorbildskuren

Vår länk ProcessorRenarOlja, Clean Oil Technology, COT, hittar Du i höger kolumn i kategorin Ekosystempåverkan. Innovationen har varit i final i tävlingen miljöinnovation. Länk till tävlingen hittar Du under annonsen för den högt upp i höger kolumn. Oljerenarprocessorn funkar för olja i bilmotorer och hydrauliska funktioner. Föreställ Dig hur mycket olja som kan sparas. Tänk på all tid som går förlorad vid oljebyten. Och glöm inte allt läckage av olja i naturen ur bristande hydraulslangar. Länk till inlägget som presenterar nyheten:  http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/cot-april-bast

 

el-forestframifranweb

Miljöskogstraktorn El-Forest är Eldriven. Den väger mindre än en skotare och bränsleförbrukningen är 30 procent lägre än för en vanlig maskin. Markslitaget blir betydligt mindre med den patenterade styrningen av alla sex hjulen. Dessutom minskar stamskadorna. Vår bild från Elmia Wood 2009 visar den goda sikten för föraren.

 

Volvo har nuleverat den första El-Forest  i serieproduktion.  Detta glädjebesked kommer från vår länk Elskotaren. Den har också varit  i final i tävlingen miljöinnovation. Du hittar länken i höger kolumn i kategorin Ekosystempåverkan. Länk till inlägget som presenterar nyheten: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/basta-elforest  

Opcons Powerbox har underbara förutsättningar att göra lönsam klimatnytta. Den producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. Delägda bolaget Enerji Ltd har snabbt sålt in Powerboxen i en extremt lönsam nisch i Australien. Samma nisch finns i alla länder med dyra energileveranser till fabrik. Nu får Enerji en option på affärskonceptet med produktion och försäljning av el med Opcon Powerbox som bas. Den gäller Malaysia, Thailand, Singapore och Sub-Saharan Africa.  Att företaget Opcon fått så många röster beror på ett flöde av goda nyheter. En innovation från dotterbolaget Svensk Rökgasenergi har varit i final i tävlingen Miljöinnovation. Klicka här för länk till inlägget som presenterar vinnaren http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/junibast  

Åsa Lövberg och Partners presenterade  Guldkannan Towa- Återanvänd Kiss  på toa för enkel och ekologisk växtnäring i ett vardagsnära kretslopp i trädgården. Kiss är guld värt när det tas tillvara som miljöanpassad näring till våra växter. Länk till inlägget som presenterar nyheten:   http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/guldkannan-bast-i-mars

Börsnoterade miniföretaget Lightlab utvecklar en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver, bly och andra miljöfarliga ämnen. Ett produktutvecklingsavtal med  TECO innebär att Taiwanföretaget på egen bekostnad ställer resurser för utveckling till LightLabs  förfogande. TECO har ca 10 000 anställda och 30 dotterbolag i Asien, Amerika och Europa. Därmed finns resurser att driva utvecklingsarbetet tills det blir lönsamt. Länk till inlägget som presenterar nyheten: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlabsamarbete

Ekomarine AB har belönats med Brands with a Conscience-utmärkelsen av tankesmedjan The Medinge Group. Priset får man för sin giftfria båtbottenfärg Neptune  Formula. Den gör att vi kan slippa gifterna i båtbottenfärger åtminstone i Östersjön. Men tester pågår också för västerhavet. Länk till inlägget som presenterar EkoMarine:  http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/dags-att-ekomarines-miljoinnovation-pa-vagen-mot-miljoteknik