Eco Kraft AB lanserar solpaneler med en diskret design och bra skuggtålighet i Sverige. Eco Kraft driver verksamhet  inom småskalig vindkraft, solkraft och vattenkraft. Würth Solars CIS-solpaneler representerar en ny teknik. CIS-tunnfilmspanelerna är gjorda av seriekopplade CIS-celler (koppar-indium-diselenid). Dessa ligger i flera skikt.

CIS-cellerna kan ta emot ett brett spektrum av solljusets olika våglängder. De förmår därför ta emot solenergi även under sämre väderförhållanden och genom diffus (reflekterad) strålning.

Würth Solar har mätt skuggtåligheten för dels sina CIS-paneler, dels en monokristallin panel. Den är mycket högre hos CIS-panelen. Ett enda blad på kiselpanelen i exemplet sänker effekten 46 % eller 65 %, beroende på bladets placering. Samma blad på en CIS-panel sänker effekten med endast 5,9 %.

För mer information se:  www.ecokraft.se