GE Energy, en del av General Electric köper leverantören av vindturbiner för offshore av Morphic. Det är det första konkreta steget mot genomförande av avveckling av vindkraftsdelen. Den nya styrelsen vill ju renodla verksamheten inom koncernen. Mer om Morphic hittar Du via vår länk BränslecelldelVindPropeller. Priset för ScanWind AS är 130 MSEK.  Transaktionen väntas bli klar i början av September.

”Försäljningen påverkar oss och våra aktieägare positivt på två sätt. Dels får vi nu in kapital som gör att vi kan stärka vår position inom vår kärnverksamhet – bränsleceller – ytterligare, dels minskar vi våra kostnader med ca MSEK 58 på årsbasis”, säger Staffan Ahlberg, ny styrelseordförande för Morphic.

Scanwind, med huvudkontor i Trondheim, Norge, har cirka 45 anställda och grundades 1999 med syfte att utveckla och kommersiallisera direktverkande vindkraftteknik för offshorebruk.

Av köpeskillingen får Morphic 81,55%. Detta ger en förlust för Morphic på ca MSEK 135. Affären omfattar inte den fastighet i Verdal, Norge, i vilken produktionen av ScanWinds turbiner bedrivs. Det slutgiltiga köpeskillingen kan komma att justeras i samband med avyttringen av fastigheten i Verdal och andra prisjusteringsmekanismer. Morphic skriver att dess övriga verksamhet inom vindkraftområdet inte påverkas av affären.