Positiva besked från vår länk KvicksilvFriSparlyse lyser upp dagen. Aktiekursen rusar.  Du hittar länk till börsnoterade Lightlabs hemsida i höger kolumn i kategorin Gift: Ersätt/Minska. Efter nyheten steg aktiekursen direkt i går morse från ca. 3,60 till ca 4,30. I dag har den fortsatt och är vid tiotiden 6 kr. Det är förstås glädjande. Men glädjen är ännu begränsad för de som köpte för 15 kr i februari. Vi illustrerar med bild på berg och dalbana från Flickr.berg och dalbana

Lightlab har jobbat hårt de senaste månaderna. I mars informerade företaget att mätningar av energisparlampans energieffektivitet givit mycket sämre resultat än man haft anledning vänta sig. Det resulterade i kursfallet enligt ovan. Arbetet har siktat på att vidta åtgärder för att förbättra prestandan. Det gäller främst att höja energieffektiviteten.

Förnyade tester har varit positiva. Mätningarna för LightLabs energisparlampa visar enligt företaget nästan lika höga värden, avseende både ljusintensitet och energieffektivitet, som de lågenergilampor som finns på marknaden. Personligen skulle jag gärna se detta jvantifierat med en siffra på Lumen/Watt. Men det hittar jag ingen.

Viktiga fördelar med LightLabs energisparlampa är att den är kvicksilverfri samt tänds och släcks omedelbart till skillnad från lågenergilamporna. Utvecklingsarbetet fortgår för att ytterligare förbättra LightLab lampans prestanda.

”Det gläder mig att vi kunnat visa på en tydlig förbättring av prestandan för vår kvicksilverfria energisparlampa. Det gör att jag känner en stark tillförsikt inför den fortsatta utvecklingen”, säger Bo Madsen, VD i LightLab.

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet och styrelseledamot i LightLab, säger i en kommentar: ”Jag har personligen, såväl på plats i vårt laboratorium i Taiwan som här hemma, varit starkt engagerad i arbetet med att följa upp och förbättra resultaten. Även om mycket arbete återstår konstaterar jag att vi i tester uppnått viktiga resultat och fått ökade insikter om energisparlampans potential.”