Snart utses vinnarna i Forest Industry Awards – pappers- och skogsindustrins Oscar. Juryn har nominerat tre bidrag i fem kategorier. Starka miljölösningar har lett till många av nomineringarna. Med Forest Industry Awards vill Nordisk Papperstidning och med samarbetspartners stimulera nytänkande och kreativitet i skogsindustrin. Tävlingen har varit öppen för alla inom eller utom branschen att skicka in nomineringar i fem kategorier. Sedan har en jury nominerat tre kandidater i varje kategori.

Juryn – med representanter från olika sektorer inom skogsnäringen – utser därefter, av de tre nominerade, en vinnare i varje kategori. Vinnarna får ta emot priset i Stockholm den 16 september, på pappersindustrins framtidsdag.

Ola Hildingsson, Örnsköldsvik nominerades till årets korsbefruktare. Med starkt personligt engagemang och orubblig tilltro till möjligheterna att utveckla nya produkter och marknader driver Ola Hildingsson Domsjö Fabrikers omvandling från traditionellt sulfitbruk till bioraffinaderi i framkant. Specialcellulosa och lignosulfonat är i dag huvudprodukterna, men Ola har också en stark tilltro till andra, framtida möjligheter, till exempel cellulosabaserade fibermaterial för tekoindustrin.

Domsjö fabrikskuren

Patrik Bosander, Stockholm nominerades också till årets korsbefruktare. I februari köpte Billerud Tenova Bioplastics AB, ett utvecklingsföretag för bioplaster. Det kan synas vara ett förvärv av många inom pappersindustrin, men Billeruds strategi och Patrik Bosanders drivkraft som affärsansvarig inom Sustainable Packaging solutions representerar ett nytänkande, en korsbefruktning. Med Tenova kan Billerud börja utveckla barriärmaterial för morgondagens förpackningar.

Jonas Rudbergs engagemang i Chemrec AB och dess teknologi är stort. Han nominerades både till årets korsbefruktare och till årets utvecklingsinsats. Jonas har på ett betryggande sätt drivit Chemrec och dess teknik framåt genom noggrann testning och successiva satsningar samt pilotprojekt. Satsningen på biodrivmedlet DME är ett exempel på vidareutveckling av skogsindustrin, som spränger gränser och skapar nya produkter och nya affärsmöjligheter.

Genom att tillvarata restprodukter från massatillverkning har Chemrec, där Jonas Rudberg är verksam, skapat en ny teknik för att tillverka biodrivmedel, DME, genom svartlutsförgasning. Chemrecs satsning på biodrivmedel är ett exempel på en modern vidareutveckling av befintlig skogsindustri, som skapar nya produkter och nya affärsmöjligheter, dessutom med miljötänkande som en bärande del i strategin.

Gunilla Saltin, Växjö har nominerats för Årets Utvecklingsinsats. Som en av få kvinnliga VD:ar i branschen leder hon den spännande utvecklingen i Södra Cell, med bland annat stora satsningar på energiproduktion. 2012 blir Värö, där Gunilla var platschef fram till förra året, det första bruket i världen, som blir helt oberoende av fossila bränslen. I våras lanserade Södra en stol, tillverkad av pappersmassa – ett gott exempel på utveckling och gränsöverskridande.

Kennet Karlsson, Åseda, VD i trähustillverkaren Karlson Hus har också nominerats till Årets Utvecklingsinsats. Han har utvecklat Ecomer-huset, som är isolerat med återvunnet glas i stället för fossil cellplast. Materialet spärrar mot fukt och kyla och gör grundplattan tät och varm. Det porösa glaset väger extremt lite och är lätt att bygga med. Kennet står för nytänkande och utveckling inom träindustrin och har stor öppenhet för ny teknik, material och materialkombinationer.

Till utmärkelsen årets eldsjäl nominerades bl.a. Björn Sandberg. Han är VD på kartongbruket Cascades Djupafors. Han har drivit bruket till att bli miljöledande i branschen. Bland annat drev Björn utvecklingen av miljövarudeklarationer i Sverige. Bruket blev det första företaget i världen att klimatdeklarera på ett certifierat sätt. Björn har visat att ett tungt industriföretag kan tjäna pengar genom ett konsekvent miljöinriktat arbete.

Prisutdelning 16 september 2009

Vem som vinner i respektive kategori offentliggörs vid prisutdelningen på Pappersindustrins Framtidsdag i Stockholm 16 september.

Mer information på: www.forestindustryawards.se