Elbilsmordet, Miljöasfaltering eller Sveriges bästa miljötävling? Vilken var sommarens bästa miljönyhet? Ta chansen att påverka genom att kommentera och rösta! Nätröstningen pågår till och med 13/9 kl. 20.00.

Vi har nominerat tre av våra miljönyheter under juli och augusti till omröstningen. Vid halvårsskiftet släppte vi ambitionen att ta med alla svenska nyheter om miljöinnovationer. Det tog för mycket resurser i anspråk. Nu försöker vi välja de mest intressanta nyheterna före publicering. De bästa miljönyheterna gäller utveckling som med vinstintresset kan sprida bra miljöbeteende. Det är åttonde gången vi ordnar internetomröstning om bästa miljönyhet. Denna gång har en omfattande läsarfedback styrt nomineringarna.

Vi vill glädja våra besökare. En positiv nyhet om en miljöinnovation ger hopp om bra miljölösningar. Vilken nyhet tycker ger Dig bäst positiva vibbar? Det är den bästa nyheten. Rösta på ett av alternativen längs upp i höger kolumn!

 1. Elbilar behandlas ju nu som nyheter. Men har funnits i över 100 år. För nära 15 år sedan fanns de i USA men drogs in och skrotades. Produktionen i Europa, bland annat Renault upphörde också. Hur var det möjligt? Hur det gick i USA på 90-talet berättas i dokumentären ”Who killed the electric car”. Den berörde mig djupt.[youtube nsJAlrYjGz8]Det är lätt att tänka att bra miljöteknik kan frälsa världen. Men ny teknik är disruptiv till sin natur. Därför väcker den motstånd. Hur mycket styrs av ekonomiska intressen. Videon är 1,5 timmar lång. Jag tycker den är riktigt skrämmande. Vi lade länkar till dess tio delar på youtube och fick ett starkt läsargensvar. Filmerna togs bort och länkarna är döda, men här är en trailer och det finns fler länkar på Youtube.
  Rösta på Elbilsmordet!

   

 2. NCC lade i augusti egenutvecklad lågenergiasfalt. Detta på väg 272 genom Årsunda utanför Sandviken. Den asfalten kräver lägre upphettning än traditionell beläggning. I Sverige produceras runt sju miljoner ton varmasfalt per år. Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner liter eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd.skurenlagenergiasfalt_590x210Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen, minskar energiåtgången med 20 procent samtidigt som koldioxidutsläppen blir upp till 30 procent lägre och de av kvävedioxid blir 70 % lägre. Även utsläppen av svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt.Temperatursänkningen är dessutom en miljövinst ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök och lukt. Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska kolväten. Lägre temperatur ökar även asfaltens livslängd. Bild från NCC hemsida. Rösta på Miljöasfalt! 

 3. solvattenweb Tävlingen Miljöinnovation är Sveriges bästa miljöarbete. Den lyfter nya svenska tekniska lösningar från hela landet för miljön. Förra året var tionde året tävlingen genomfördes med hög klass. Vi väljer att nominera den precis när årets omgång spurtar. Anmälningstiden går ut 6/9.
  Finalisterna är ett härligt sällskap för vår framtida miljö. Några exempel från fjolårets final. Till vänster ser Du Petra Wadström (vår bild) med Innovationen Solvatten. Kanske det bästa någon någonsin tagit fram för u-världens många hårt arbetande fattiga kvinnor. Hon fick senare under året SKAPA-priset för Sveriges bästa uppfinning alla kategorier. Fjolårets vinnare var Organoclick med en innovation för organiskt vattenavvisande papper. Tanken på all dum plast som går att få bort svindlar.

  Finalister kan relativt snabbt komma in i Affärsvärldens finrum på börsen. Det kan vara som helt dominerande innovation för ett företag. Två exempel är Deflamo som utvecklar och marknadsför Flamskyddsmedel baserat på citronsyra och Clean Oil Technologies som stod för Sveriges bästa miljönyhet första halvåret 2009. Expanderande miljöteknikkonglomeratet Opcon bygger vidare på återvinning av rökgaser. Volvo har genom Volvo Technology Transfer fått chansen att tillverka och marknadsföra Miljöskogstraktorn El-Forest.

  Ibland har tävlingen haft storstjärnor som prisutdelare. Listan toppas av Hans Majestät. Men Håkan Lantz, Kronprinsessan och Margot Wallström är också personer som många drömmer om att få träffa. Rösta på Miljötävlingen!

Gå till rubriken omröstningar längst upp till höger och rösta på den nyhet som gläder Dig mest! Kommentera om Du vill påverka andra!