U&K20093omslagMusiktjänsten Spotify är i dag en av världens mest snabbväxande sajter. På infällda bilden uppe till höger på omslaget ser Du Daniel Ek, en av grundarna.  Han berättar att investerarna var skeptiska då flera tidigare försök med legal musikdistribution misslyckats. Men nu är det andra tongångar.  I slutet av inlägget hittar Du länk till beskrivning av sajtens utveckling ur U&K  2009/3. Alla bilder: Uppfinnaren & Konstruktören (U&K)

Omslaget till årets tredje nummer fokuserar främst serieentreprenören Lars Laxvik, nere till vänster. Han har sålt mer än en miljon exemplar av fästingsnaran Trix. Hans jakthundar blev nedlusade med fästingar. Det fanns inga bra fästingplockare. Han gjorde en egen som fungerade mycket bättre.  Den ser ut som en modifierad kulspetspenna.   

På omslaget nederst till höger ser Du en bild till SWEREAs storsatsning på lättvikt. Visionen är: SWEREAs Lättviktsplattform är Sveriges ledande leverantör av avancerade FoU-intensiva, vikteffektiva konceptlösningar för industriell tillverkning. Under två år satsas 20 Mkr på detta område. Potentialen för energibesparing är mycket stor.   Du hittar länk i slutet av inlägget.

U&Komslag 2003U&K bygger på en lång tradition och ger spännande perspektiv på vilken tid som ibland krävs för att nå resultat. I detta nummer berättar man om Gunnar Ohlssons patenterade asfaltblandning. Gunnar var omslagspojke till numret 2003/3 – bild. Efter över 40 års arbete har KGO III nu blivit godkänd av Vägverket.

När Gunnar jobbade för Vattenbyggnadsbyrån i Kuwait funderade han på varför stenarna lossade från vägarna. Traditionell blandning av asfalt börjar med det torra materialet, sten, grus och damm. På det öser man bindemedlet bitumen. Men Gunnar har hittat en ny lösning som fungerar i praktiken. Med KGOIII blandas först de grövre stenarna med bitumen. Sedan tillsätts de mindre stenarna. Då fås en mer homogen blandning. Den ger också bättre egenskaper på vägen. Med KGOIII blir livslängden 20-30 % längre än för vägar med kommersiell asfalt. Därför blir metoden billigare och belastar miljön mindre än konventionella metoder.

KBOasfaltergonomisk kombilyftDet finns enkla och bra uppfinningar. Lennart Högberg har arbetat många år i El-branschen. Det var svårt att hitta lösningar för montering och transport av tunga apparatskåp i trånga lokaler. Nu har han utvecklat LH Kombilyft. Den ska förbättra arbetsmiljön för elektriker och hantverkare i trånga lokaler. En LH-Kombilyft klarar att lyfta 250-450 kg beroende på användningssätt.

Björn Aréns toflte del i  serien om Produktutveckling fullföljer denna roande självstudieutbildning. Hans konkreta exempel väcker eftertanke. Temat denna gång är vad rätt mål och rätt begränsingar betyder för slutproduktens succé. Ett klassiskt exempel är Hundkojan-bilden nedan. Den var mycket nyskapande när den kom. Liten utanpå, stor inuti och med otroligt bra väghållning. Det var den första bilen efter 1904 med tvärställd motor och framhjulsdrift.  Och nu är detta med tvärställd motor och framhjulsdrift det normala för biltillverkarna.

HundkojanEtt annat kul exempel på anpassning till ekonomiska gränser är konstglasindustrin, Orrefors, Kosta och Boda. Produkternas status och därmed varumärket kommer av glasblåsarnas skicklighet. Men med den produktionsmetoden skulle produkterna i dag bli mycket dyra och svårsålda. Man har kvar en viss sådan produktion. Men för att hålla nere kostnaden har man börjat gjuta massiva glasklumpar. De får etiketter med brukets berömda namn och säljs därför till bra pris.

I numret hittar Du också annat min EU-krönika ”EU och LRF:s pengar på landsbygden”. Den ligger här på sidan under EU-stöd längst upp.

DigitalprototypingPå tidningens sajt finns artikeln om Digital Prototyping, se bilden. På en Powerwall kan man ta fram virtuella 3D-modeller. Jämför storleken på mannen ovan med den vitruella bilden. Läs mer på: http://www.uppfinnaren.com/ Där kan Du också läsa om mer om Spotify och om Lättviktssatsningen. (DETTA ÄR ETT FÖRBETALT INLÄGG)