Nya miljöinsatser är på gång för Opcons klimatteknik. Det är Powerboxen för åtarvinning av el ur spillvärme som drar nya affärer. Intressebolaget Enerji Ltd tecknar avtal med Australiens största börsnoterade energibolag. Det är Babcock & Brown Power.

Nu gäller det bara en förstudie för potentialen för Opcon Powerbox, Opcons teknik för att utvinna el ur spillvärme, vid två av Babcock & Brown Powers anläggningar i Australien. Förstudien kommer att genomföras vid ett 540 MW kolkraftverk i South Australia, samt vid ett 105 MW gasledat kraftverk i Western Australia. Det glädjande är storleken på företaget. Förstudie torde visa att tekniken är lönsam. Då blir det nog Powerboxar i dessa båda anläggningar. Och när dessa håller vad de lovar är försäljningen rätt säker till flera av Babcoks anläggningar.

Babcock & Brown Power är det största börsnoterade kraftbolaget i Australien med intressen i ett antal kraftverk med en sammanlagd effekt runt 2 800 MW el
produktion. Det motsvarar nästan hela den installerade effekten vid Forsmarks
kärnkraftverk.

– Avtalet med Babcock & Brown Power ändrar spelplanen för Enerji. Med en
produktion i sina 12 anläggningar motsvarande nästan 15 % av Sveriges samlade
elproduktion är Babcock & Brown Power en potentiell storkund för vår teknik för att generera el ur spillvärme. Samtidigt är det första steget mot applikationer inom kol- och gaseldade kraftverk, där kol och gas fortsatt är de mest använda,  för elproduktion i såväl Australien som i världen i stort. Tidigare har vi bland annat identifierat en tillgänglig marknad bara inom australiensiska
gruvindustrin på över 400 MW producerad el genom att använda Opcon Powerbox. Den här potentialen är minst lika stor, säger Ross Smith, vd för Enerji.