KungengräverFramgången kommer för Chemrec. Mer gott hopp för klimatet.  Kungen är modern. Han grävde i fredags för biobränslefabrik. Det är annat det än företrädarens etrusker. Chemrec informerade den 9/9 om ytterligare två utmärkelser. Engelska the Guardian uttog företaget till Global Cleantech 100. Dessutom utsåg det amerikanska nätverket Alwasy on Chemrec till Going Green top 100.  Chemrec är vår länk biobränslemassafabrik. (Bilder från Chemrecs hemsida hoppas jag kunna lägga in så snart servern fungerar bra.)

Kungen tog det första spadtaget till bygget av världens första anläggning för framställning Bio-DME. Bio-DME, skogens eget bränsle, är ett förnybart och miljömässigt överlägset drivmedel. Med Chemrec-processen framställs det ur förgasad svartlut. Det är en biprodukt i svensk skogsindustri.

Pilotanläggningen  uppförs av Chemrec i anslutning till företagets utvecklingsenhet vid Smurfit Kappas massa- och pappersbruk i Piteå. Den blir klar sommaren 2010. Den kan producera ca 4 ton Bio-DME per dag. Anläggningen uppförs inom ramen för Bio-DME-projektet med deltagarna Chemrec, Haldor Topsøe, Volvo, Preem, Total, Delphi och ETC. Det har stöd från den svenska Energimyndigheten och EU:s 7:e ramprogram. Piteåanläggningen beräknas kosta ca 150 miljoner kr.

KungentalltankarVid evenemanget i Piteå presenterades för första gången Bio-DME-projektet som helhet ”från trä till transport”. Preem presenterade bränsledistribution och tankning av fordon. Volvo Lastvagnar demonstrerade den första lastbilen försedd med en Bio-DME-anpassad motor.

Volvo koordinerar Bio-DME-projektet och kommer att ta 14 DME-lastbilar i drift för att i ett fältprov närmare studera förutsättningarna för Bio-DME som drivmedel för framtidens tunga lastbilstransporter.  Preem bygger fyra tankställen för Bio-DME i Piteå, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Det är ett naturligt steg i deras arbete med att öka försäljningen av förnybara bränslen och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Klicka här för mer om detta glädjebud.

”Vi är nu på väg att få alla betydelsefulla bitar på plats – framställning av Bio-DME, lastbilar som kan köras på bränslet och ett distributionsnät. Bio-DME kommer att få stor positiv betydelse för vår miljö i framtiden”, säger Jonas Rudberg, COO för Chemrec.

Chemrec planerar att i nästa steg uppföra en Bio-DME-anläggning i industriell skala. Potentialen är betydande. I framtiden kan upp till hälften av alla tunga vägtransporter i landet komma att drivas med Bio-DME från svartlut som bränsle. Bio-DME innebär att utsläppet av fossil koldioxid kan minskas med ca 95 procent.