AB PiteEnergi köper in sig mot en option av 20 % av aktierna i Skellefteåbaserade Meva Innovation AB. Bolaget har utvecklat en teknik för att producera Biosyntesgas genom förgasning av biobränsle i en cyklon under hög temperatur. Meva Innovation AB arbetar med utveckling och marknadsföring av VIPP (Vortex Intensive Power Process). Det är en teknisk lösning för att utvinna renad biosyntesgas ur biobränslen.

Cyklon_mediumVIPP-systemet är en del av ett komplett småskaligt kraftvärmekoncept som utvecklas och tillverkas i Norr- och Västerbotten. Tekniken avser storlekar mellan 3-10 MW värmeeffekt och 1-3 MW eleffekt. Biosyntesgasen kan användas inom flera områden men initialt koncentrerar man sig på kompletta system för småskalig kraftvärmeproduktion.

-Under nästa år avser vi att kommersialisera tekniken inom området biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar, säger Mikael Sjöblom, marknadschef på Meva Innovation.

Kärnan i anläggningen är cyklonförgasaren. Bild ovan från Mevas hemsida. Det är en nyutvecklad teknik för förgasning av fasta bränslen. Tekniken gör det möjligt att kostnads- effektivt producera syntesgas som bl.a. kan driva en gasmotor eller gasturbin för produktion av elenergi. Dessutom kan all överskottsenergi i form av värme tas tillvara. En av fördelarna med cyklonförgasning är att reningen av syntesgasen påbörjas redan i förgasningsprocessen. Klicka här för mer information och länk till hemsida!

– Hittills har det inte funnits tillräckligt kostnadseffektiva metoder för  att producera småskalig kraftvärme, därför ser vi tekniken som banbrytande säger Daniel Fåhraeus, VD på AB PiteEnergi.

Tekniken går helt i linje med EU:s klimatmål. Den medger  utöver fjärrvärmeproduktion, även  elproduktion med förnyelsebart biobränsle. Meva Innovation bygger också en processverifieringsanläggning vid ETC i Piteå som startas i höst.

– Vi är mycket positiva till utvecklingen av cyklonförgasningstekniken eftersom vi har behov av att bygga ut värmeproduktionen i delar av vårt fjärrvärmenät, säger Fåhraeus och fortsätter:

– Samma behov finns också i många andra fjärrvärme- och närvärmenät.

Mer information på Mevas hemsida: www.mevainnovation.se