Tapetsera mot lungcancer! Permafoil tar bort radonet som är näst främsta orsaken till lungcancer. Det låter som en dröm för alla med blåbetonghus. Över 300.000 lägenheter och enfamiljshus i Sverige är byggda med blå lättbetong. :-O Uppskattningsvis 800.000 människor dagligen exponeras för förhöjda koncentrationer av radon och gammastrålning p.g.a. radonhaltiga byggmaterial och byggkonstruktioner i hem och på arbetsplatser.

homepic

Permafoil utvecklades 1997 när man utvecklade material med låg genomtränglighet för olika gaser. Man fann då att vissa plaster har en extremt hög radontäthet. Men de prövade plasterna behövde stabiliseras. De var för tunna och ömtåliga för att kunna användas praktiskt. Gjorde man dem tjockare blev de ohanterliga.

😀 Genom att laminera flera, mycket tunna skikt mot en pappersyta nådde man dock tillräcklig stabilitet. Dessutom utgjorde pappersytan ett perfekt underlag för att få klister att fästa. Man laminerade papper på bägge sidorna av plastfolielaminaten och fick så en stabil, lättbearbetad tapet med mycket låg genomträngning av radongas. Klicka här för mer om Radon och Permafoil inkl. länk till hemsidan

Tapeten, som döptes till Permafoil, testades av den tyska radonkonsulten Foschungsbüro Radon und Balneologi i Leipzig. De installationer i Marks kommun som gjordes under 1998 verifierade laboratorieresultaten. Radonkoncentrationen i de sanerade lägenheterna kunde minskas med upp till 90%. Detta var dock från mycket höga nivåer på 1500 BQ/m3 ner till 200 Bq/m3. Motsvarande tester gjorda vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (nuvarande Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) visar på ca. 70% reduktion.

Permafoil är en 0,3 mm tjock tapet bestående av ett yttre och inre skikt av papper, däremellan tre radontäta polymerskikt. De ingående materialen används i bl a livsmedelsförpackningar. Det sätts upp som en vanlig tapet. Den kan målas eller tapetseras över. Något gastryck från radonet uppstår inte.

Denna typ av radon, som finns i många svenska hus byggda mellan 1920- och 1970-talet kommer från det radioaktiva grundämnet radium-226, som finns i särskilt stor omfattning i den alunskifferbaserade blå lättbetongen som tillverkades 1929 – 1975.

Radon kan komma från vatten, marken eller från byggmaterialet. Kommer det från byggmaterialet kan det åtgärdas med en radontapet från Permafoil. Kommer radonet från marken eller från vattnet får man använda traditionella saneringsmetoder, främst installering av ventilationsutrustning.

Det finns bidrag för radonsanering

ROT-avdraget är en del i avdragssystemet gäller förstås.  Är det två personer som äger bostaden kan de köpa tjänster, radonsanering, för 200 000 kr och få upp till 100 000 kr i skattesubvention. Avdraget gäller ägare av småhus, fritidshus och innehavare av bostadsrätter. ROT-avdraget avser arbetskostnader. Förutom ROT-avdrag går det också att få speciella bidrag för radonsanering om radonhalten överstiger 200 Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Bidraget uppgår till max 15 000 kr.

För information besök www.permafoil.com