Opcon har inlett ett samarbetsprojekt med Alfa Laval. Vilken bra affär för båda parter! Mycket glädjande i arbetet för vårt klimat. Det finns miljöfreaks som inte känner till Alfa Lavals jätteinsatser för miljöteknik. Ofta försvinner viktiga miljögrejer i rapporteringen från börsens jättar. Men Alfa Laval gjorde ett nummer av det till en kapitalmarknadsdag förra året. Kolla länk till inlägg i slutet av detta inlägg. 

Det gäller en integration av bolagens teknik och ökad systemförsäljning. Projektet syftar till att integrera Opcon Powerbox för elproduktion ur spillvärme med Alfa Lavals värmeväxlarteknik. Kunder inom elintensiv processindustri innovativa systemlösningar för energibesparing och elproduktion. Som ett första steg ska konceptet med systemförsäljning testas av Alfa Lavals säljorganisation i Benelux-länderna. Klicka här frö mer ur Pressmeddelandet!

Målet med samarbetsprojektet är att under praktiska förhållanden undersöka förutsättningarna för ett mer långtgående samarbete. Samtidigt är avsikten att undersöka möjligheterna att med Alfa Lavals värmeväxlarteknik ytterligare öka konkurrenskraften för Opcon Powerbox och skapa merförsäljning för Alfa Laval.

– Det här är ett mycket spännande projekt för oss. Alfa Laval är med sin globala och mycket kompetenta organisation en ytterst attraktiv samarbetspart för Opcon. Det gäller försäljningssidan där vi ser stora möjligheter att tillsammans med Alfa Laval erbjuda kunderna innovativa lösningar med stor potential till energibesparing och elproduktion med Opcon Powerbox. Men det gäller även tekniksidan där vi räknar med att Alfa Lavals produkter och stora kunnande inom värmeväxlarteknik kan bidra till att stärka konkurrenskraften för Opcon Powerbox, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

– Genom att använda Alfa Lavals energieffektiva värmeväxlarlösningar kan våra kunder sänka energikostnaderna och samtidigt reducera sina koldioxidutsläpp. Samarbetet med Opcon innebär att vi nu kan erbjuda ytterligare ett innovativt användningsområde för spillvärmet vi kan tillvarata, säger Hans Dahlén, Segments, Chef för Process Industrin, Alfa Laval AB.

Länk till inlägg om miljö på Alfa Lavals informationsdag i fjol: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/alfa-laval-har-staven-mot-framtiden-med-miljoinnovationer