Forest Industry Awards 2009 arrangerades av Nordisk papperstidning. Elmia var en av flera partners. Årets Korsbefruktning tilldelades Ola Hildingsson, chefen för Domsjö Fabriker, Örnsköldsvik. Och straxt därefter kom beslut om 500 miljoner kronor i investeringsstöd till biodrivmedelsprojekt vid Domsjö Fabriker. Klicka hör för mer om fabriksnyheten.

Energiutvecklingsnämnden beviljade investeringsstöd för demonstration i industriell skala av Chemrecs teknologi för framställning av de miljövänliga biodrivmedlen BioDME och Biometanol. Mer om Chemrec hittar Du genom vår länk GröntBränsleurMassabruk i kategorin EffektiMKtrlEnergi i höger kolumn. Anläggningen skall byggas vid bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Investeringsstödet måste dock godkännas av EU:s konkurrens­myndighet enligt reglerna om statsstöd.

Anläggningen kostnadsberäknats till ca 3 miljarder kronor för en produktionskapacitet av ca 100000 ton per år förnyelsebara fordonsbränslen, BioDME och Biometanol. Under förstudiefasen har lut från Domsjö Fabriker förgasats i Chemrecs utvecklings­anläggning i Piteå med mycket gott resultat. Ett omfattande förprojekt kommer nu att genomföras för att i detalj definiera anläggningen och projekt­genomförandet. På så vis skapas ett gott underlag för ett slutligt beslut om upphandling av anläggningen som är planerat till hösten 2010.

– Chemrecs teknik har potential att minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med ca 95 % jämfört med bensin och diesel, ersätta importerade fossila drivmedel med förnybara och skapa ökad lönsamhet och arbetstillfällen inom svensk skogsindustri, säger Chemrecs COO Jonas Rudberg.

Domsjö-anläggningen får kapacitet att försörja mer än 2000 tunga lastbilar med bränsle. Med fullt utbyggd förnybar drivmedelsproduktion vid svenska massabruk kan hälften av alla tunga fordons­transporter i Sverige drivas med BioDME som då ersätter import av fossila drivmedel till ett värde av ca 10 miljarder kronor per år. Samtidigt skulle de fossila koldioxid­utsläppen i Sverige minska med ca 10 % eller ca 6 miljoner ton per år. Tekniken är utvecklad i Sverige och kan skapa en ny stor exportindustri.

– Vår uppgift är att kontinuerligt arbeta med produkt- och affärsutveckling för att stärka konkurrens­kraften hos bioraffinaderiet Domsjö Fabriker. Med den planerade produktionen av biodrivmedel lägger vi ytterligare en förädlad produkt till våra nuvarande; specialcellulosa, lignosulfonat och etanol, säger Ola Hildingsson, VD för Domsjö Fabriker.

Energiråvaran är avverkningsrester från skogsbruket, bark och träavfall. Projektet kommer att skapa ett stort antal arbetstillfällen under byggtiden och permanent i skogsbruket och för anläggningsdriften.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker producerar specialcellulosa, lignosulfonat och etanol strax utanför centrala Örnsköldsvik. Där arbetar cirka340 anställda. Verksamheten omsätter ca 1,5 miljarder kronor per år. För mer information se www.domsjoe.com