Minireningsverk för fosfor eller tapet mot radon eller samarbetsavtal för återvinning av spillvärme. Vilken blir september månads bästa svenska miljönyhet. Eco Innovation har följt månadens miljönyheter. De tre bästa som kiommer från Kenrex Envirotech, Permafoil och Opcon har nominerats till nätröstningen.  Bilder är från företagens hemsidor. Påverka med Din röst! Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn!

Miljöinnovation som tar bort fosfor vid småskalig avloppsrening är på gång. Vilken glädje för våra vatten. Det unika med det är ett inkapslat infiltrationssystem där nära 100 % fosforupptag sker. Minireningsverket används för rening av avloppsvatten där kommunalt avloppsnät inte är utbyggt. Det är t ex från enskilda fastigheter, grupphushåll, turistanläggningar, hotell, campingplatser, golfbanor m m. Reningsprocessen i minireningsverket är baserad på en naturlig biologisk känd teknik, vilket är aktivslam-metoden.

kenrex_reningsverk,_genomsk 

Länk till inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoteknik-kenrex Rösta på MinifosforRening!

Tapetsera mot lungcancer! Permafoil Permafoil är en 0,3 mm tjock tapet bestående av ett yttre och inre skikt av papper, däremellan tre radontäta polymerskikt. De ingående materialen används i bl a livsmedelsförpackningar. Den sätts upp som en vanlig tapet. Den kan målas eller tapetseras över och den tar bort radonet. Radonet är näst främsta orsaken till lungcancer. Det låter som en dröm för alla med blåbetonghus. Över 300.000 lägenheter och enfamiljshus i Sverige är byggda med blå lättbetong.tar bort radonet som är näst främsta orsaken till lungcancer. Det låter som en dröm för alla med blåbetonghus. homepic

Länk till inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/permafoil-radon Rösta på AntiRadontapet!

Opcon har inlett ett samarbetsprojekt med Alfa Laval. Börsjätten och börslillen har tecknat samarbetsavtal. Det ökar försäljning och teknikutveckling för Opcon Powerbox som gör el av spillvärme. Att återanvända spillvärme är väl det bästa klimatarbetet? Opcons Powerbox har underbara förutsättningar att göra lönsam klimatnytta. Den producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius.

powerbox_nr12_april_08

  Länk till inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/borsnoterat/opcon-alfalaval Rösta på SpillvärmesAvtal

Omröstningen stänger elfte oktober kl. 20. Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn!