Uppfinnaren & Konstruktören (U&K)ger kunskaper som innovatörer behöver och berättar om lyckade exempel på utveckling av innovationer.U&K20094omslag Det är Årets fjärde nummer av U&K följer denna goda tradition på ett trevligt sätt. Det höjer humöret och sprider kunskaper. Där är flera roliga exempel på innovationer som vunnit framgång. Dessa blandas med ren förmedling av kunskaper som ökar chansen för innovatörer att lyckas. Omslagsbilden fokuserar Wemo Automation som gått från källaren till globalt teknikbolag. I slutet av inlägget hittar Du länk till artikeln på U&K hemsida. Bilder från U&K. 

Konstruktören och uppfinnaren Börje Ramsbro, lilla bilden i mitten av omslaget, startade 1967 företaget System3 R. 25 år senare fanns 300 anställda och omsättningen var 300 Mkr. Grunden för System 3 R var att göra utrustning som förenklar omställningar och ökar noggrannheten inom gnistbearbetning och skärande bearbetning. Därmed minimeras ställtiden vid byte av arbete i en maskin. En dyr patenttvist och banker i kris ledde 1993 till att han förlorade kontrollen över företaget. Börje berättar om orsaker till framgång och ger goda råd. 

U&K200941minSetupSälj först Utveckla senare. Det var en av de viktigaste anledningarna till att Börje lyckades. Då kan man ju specialanpassa produkten till kunden och ta bra betalt för det. Det stora genombrottet kom när han lanserade idéen ”1 minute set-up”. Det blev en slogan som alla berörda förstod och ville köpa.  

Vid företagsstarten ville Börje bygga ett företag han själv skulle vilja vara anställd i. Han delade in verksamheten i flera bolag för att få få nivåer och nära mellan kunden och ledningen i organisationen. Hans tre ledord var information, kommunikation och motivation. Om medarbetarna vet kan de inte undgå att ta ansvar.

 Utbudet av kunskaper är i vanlig ordning starkt i U&K nr 4/2009. Anders Ekdahl, VD i Svensk Industriförening skriver sjätte artikeln i serien om Affärsmannaskap. Artikeln behandlar kund och beställare. Universitetslektor Björn Aréns serie om produktutveckling har nått del 13: Det måste finna gränser…. Swerea skriver om kostnader för bristande kvalitet gömda guldtackor i företaget. Min krönika om EU-stöd hittar Du på sidan EU-stöd ovan på bloggen. Den berättar om hur företag kan marknadsföra sig som partner för FoU samarbete med EU-stöd.

blankålFlume ride för ål. Jag tycker bland det roligaste som finns är teknik för biologisk mångfald. Vid Alsters kraftverk byggs en ny damm. Dut utvecklar man också vandringsleden för ål nedströms. Man provar intag i dammen på tre olika djup. Sedan släpps ålen igenom och glider i ett plastör ner i ån nedanför dammen.

LumenRadio har på ett år gått från idé till att som en riktig miljöhöjdare lansera de första produkterna. De arbetar med trådlös styrning av ljus. Hittills har denna styrning varit begränsad till underhållningsmarkanden Ett problem har varit störningar från olika trådlösa system såsom Bluetooth.

 U&K20094lumenRadio

LumenRadios nya teknik bygger på inbyggd intelligens i mottagare och centralenhet. Man kan spara 40 % av energin när man bytare från gammal armatur till nya energisnåla produkter. Med smart styrniing av ljuset sparar man dessutom 40 % av resten. Läs mer om LumenRadio, Weco Automation och kostnader för bristande kvalitet samt hitta mer roligt ur tidningen på: http://www.uppfinnaren.com/

(Detta är ett förbetalt inlägg)