KaggenNCC fick i går utmärkelsen Sweden GreenBuilding Award för innovativt miljöarbete. Den delades  ut på Fastighetsägarna Sveriges kongress. Utmärkelsen är en del av GreenBuilding-programmet. Där kan deltagande företag  nomineras till bästa energieffektiviseringsarbete i landet. Vi illustrerar först med NCC bild på Kaggen och sedan med AnzyApricos bild på GreenBuidling från Flickr.Klicka här för mer om nyheten!

I Sverige delas tre priser ut: GreenBuilding Partner på företagsnivå, GreenBuilding Partner på fastighetsnivå och GreenBuilding Stödjande Företag. Vinnare i de olika kategorierna blev:

  • GreenBuilding Partner på företagsnivå – Fastighets AB Brostaden
  • GreenBuilding Partner på fastighetsnivå – NCC Property Development Nordic med byggnaden Kaggen i Malmö
  • GreenBuilding Stödjande Företag – Bengt Dahlgren AB

GreenbuildingMotiveringar

NCC Property Development Nordic: Företaget arbetade tidigt med att bygga fastigheter som använder väsentligt mycket mindre energi än vad Boverkets Byggregler tillåter. Företaget var först i Sverige med att märkas enligt GreenBuilding med en ny byggnad. Det är denna nyproduktion, Kaggen i Malmö, som lett till att NCC Property Development Nordic har vunnit GreenBuilding Award för Partners. Sedan snart ett år tillbaka har man dessutom beslutat att samtliga nya byggnader som företaget uppför ska leva upp till kraven för GreenBuilding och därmed är NCC Property Development Nordic Partner på företagsnivå – ett beslut som vi hoppas ska inspirera andra nybyggare.

Kommentar från NCC: – Vi är stolta över utmärkelsen som uppmuntrar oss i våra fortsatta investeringar i miljö och energi, säger Jonny Hellman, miljöchef, NCC Property Development AB. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden och Baltikum.

Klicka här för mer information om övriga motiveringar, Green Building –programmet och Fastighetsägarna!

Fastighets AB Brostaden: Företaget har genom ett långsiktigt och systematiskt arbete utvecklat ett väl fungerande energiledningssystem. Genom att kontinuerligt följa energianvändningen i sina byggnader har fastighetsägaren successivt kunnat sänka sin energianvändning med i genomsnitt 38 %. Genom sitt arbete har man också lyckats inspirera andra, såväl inom som utanför den egna koncernen, att aktivt och med enkla medel arbeta med att minska sin energianvändning. Fastighets AB Brostaden ses därför som en värdig vinnare av GreenBuilding Award i kategorin Partner på företagsnivå.

Bengt Dahlgren AB: Bengt Dahlgren var ett av de första konsultföretag i Sverige som arbetade för att deras kunder, framför allt i sina befintliga bestånd, skulle minska sin energianvändning med åtminstone 25 %. Hittills har företaget lyckats få 7 byggnader godkända i GreenBuilding programmet – vilket är fler än något annat stödjande företag har lyckats med i Sverige – och många fler är på gång. Utöver att ge direkt konsultstöd till fastighetsägare, bidrar Bengt Dahlgren AB dessutom med stora kompetenser inom energiområdet genom att ge sina kunder utbildning i just GreenBuilding.

Fakta om GreenBuilding
GreenBuilding är ett EU-projekt som pågår sedan 2005 och som uppmuntrar till energieffektivisering i lokalfastigheter. Fastighetsägare som minskar sin energianvändning med 25 % kan ansöka om att bli GreenBuilding Partner. GreenBuilding har två nivåer för deltagande för Partners, fastighetsnivå och företagsnivå.

För att bli godkänd på fastighetsnivå krävs att befintliga byggnader ska minska sin energianvändning med 25 % eller ligga 25 % lägre än vad Boverkets byggregler tillåter. För nya byggnader måste energianvändningen vara 25 % lägre än vad Boverkets byggregler föreskriver.

För att bli godkänd på företagsnivå måste en fastighetsägare äga minst tio byggnader och mer än 30 % av befintliga eller 75 % av nyproducerade byggnader måste leva upp till GreenBuilding-kraven.

Företag som hjälper fastighetsägaren i energieffektiviseringsarbetet kan ansöka om att bli GreenBuilding Stödjande Företag. Den svenska delen av Green Building-programmet administreras av Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 20 000 medlemmar är ägare av lokal- och bostadshyreshus, industrilokaler och bostadsrättsföreningar.