Minireningsverk för fosfor eller tapet mot radon eller samarbetsavtal för återvinning av spillvärme. Vilken blir september månads bästa svenska miljönyhet. Webröstningen spurtar nu och avslutas på söndag.  Bilder är från företagens hemsidor. Påverka med Din röst! Klicka här för mer om omröstningen

Den bästa nyheten gäller förutsättningar för att sprida miljöarbete på kommerssiell grund. Härom veckan presenterade en dagstidning förresten siffror på CO2 – utsläpp/capita i olika länder. De bekräftar min slutsats sedan länge. Skillnaderna är för stora mellan fattiga och rika. De fattiga kommer inte att i avgörande utsträckning avstå från billig energi. De rika kommer inte att på rimlig tid att sänka sin användning av fossil energi tillräckligt för att de fattiga inte ska känna de har rätt att massivt öka sin konsumtion. Vår enda lösning är utveckling och tillämpning av innovationer för miljön. 

kenrex_reningsverk,_genomskMiljöinnovation som tar bort fosfor vid småskalig avloppsrening är på gång. Vilken glädje för våra vatten. Kenrex Envirotech AB presenterar nyheten. Det unika med det är ett inkapslat infiltrationssystem där nära 100 % fosforupptag sker. Minireningsverket används för rening av avloppsvatten där kommunalt avloppsnät inte är utbyggt. Det är t ex från enskilda fastigheter, grupphushåll, turistanläggningar, hotell, campingplatser, golfbanor m m. Reningsprocessen i minireningsverket är baserad på en naturlig biologisk känd teknik, vilket är aktivslam-metoden.  Länk till inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoteknik-kenrex Rösta på MinifosforRening!

homepic

Tapetsera mot lungcancer! Permafoil Permafoil är en 0,3 mm tjock tapet bestående av ett yttre och inre skikt av papper, däremellan tre radontäta polymerskikt. De ingående materialen används i bl a livsmedelsförpackningar. Den sätts upp som en vanlig tapet. Den kan målas eller tapetseras över och den tar bort radonet. Radonet är näst främsta orsaken till lungcancer. Det låter som en dröm för alla med blåbetonghus. Över 300.000 lägenheter och enfamiljshus i Sverige är byggda med blå lättbetong.tar bort radonet som är näst främsta orsaken till lungcancer. Det låter som en dröm för alla med blåbetonghus. Länk till inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/permafoil-radon Rösta på AntiRadontapet!

OpconPowerboxOpcon har inlett ett samarbetsprojekt med Alfa Laval. Börsjätten och börslillen har tecknat samarbetsavtal. Det ökar försäljning och teknikutveckling för Opcon Powerbox som gör el av spillvärme. Att återanvända spillvärme är väl det bästa klimatarbetet? Opcons Powerbox har underbara förutsättningar att göra lönsam klimatnytta. Den producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius.

 

  Länk till inlägget: http://evolveu.bloggsida.se/borsnoterat/opcon-alfalaval Rösta på SpillvärmesAvtal

Omröstningen stänger elfte oktober kl. 20. Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn!