Så mycket positiv miljöinformation!  Jag har varit borta från bloggen några dagar.  Utbudet för att glädja Dig kära läsare är ju helt enkelt härligt. Tur är väl det när vi ”firar” Världshungerdagen idag 16/10. Roligast är att vi fått ett ”syskon” på nätet. Rolighetsteorin.se tror på att förändra beteende med hjälp av glädje. Kolla deras Tomglasspelet från Youtube. Länk till Deras sajt hittar Du i slutet av inlägget.

[youtube SkQbMKc58Nc] 

Inlägget innehåller också:

  1. Världshungerdagen
  2. Uppåt för miljövänliga sökmotorn Treehoo
  3. Stora Hållbarhetspriset fick Domsjö fabriker med VD Ola Hildingsson när industrins hållbarhetspris delades ut.
  4. Årets hållbara produkt blev ABBs Processmotor M4BP när Industrins hållbarhetspris delades ut.
  5. Hållbarhetspriset i kategorin Innovations- och Kreativitetspriset gick till en ny metod som sparar papper och medel vid bestrykning av papper.
  6. Renova har nominerats i två klasser på Återvinningsgalan 2009. Dels för världens första elhybridsopbil och dels för ”samlaren” – ett system för enklare återvinning av hushållens farliga avfall.
  7. Under våren 2009 genomförde Stormfågeln ett antal verifierande tester. Resultaten av fick stor uppmärksamhet vid en konferens för snabbåtar i Aten den 4 till 8 oktober.

Klicka här för mer om dessa nyheter och några länkar. Den 16 oktober varje år uppmärksammas Världshungerdagen. Världshungerdagen – World Food Day – sammanfaller med det datum då FAO grundades år 1945. Varje år har Världshungerdagen ett nytt tema och frågor kring hunger och fattigdom uppmärksammas i olika aktiviteter världen över. Temat för 2009 års Världshungerdag är ”En tryggad tillgång till mat i tider av kris” – ”Achieving food security in times of crisis”. Som gammal FAOare då begreppet food security lanserades är detta viktigt. Bekämpning av fattigdom och hunger går hand i hand med att människor ska orka bry sig om miljön. 

Den miljövänliga sökmotorn Treehoo.com blir alltmer populär och har nu stigit till plats 1 500 i rankingen över svenska sajter. Sökmotorn som även erbjuder gratis e-postkonton, planterar träd för 50 % av sin vinst för att återsamla koldioxid från atmosfären och bekämpa den globala uppvärmningen. Det går även bra för sajten globalt då den under den senaste månaden stigit från en ranking på över 7 miljoner till en plats strax över de 100 000 populäraste sidorna i världen.

Domsjö Fabriker uppfyller alla kriterierna för priset vad gäller ekologi, ekonomi och socialt ansvar. Ola Hildingsson har också vågat genomföra omfattande investeringsprogram med hållbarhetsfokus i alla led.

 Juryns motivering till Industrins Stora Hållbarhetspris åt Domsjö Fabriker: ”Det är viktigt att visa att man vågar tro på satsningar inom förnybar energi och miljöteknik – och att det kan vara lönsamt. Den här industrin, med sin VD i spetsen, har omvandlats från en traditionell, energi- och resurskrävande fabrik till en ny hållbarare industri. Satsningen har medfört miljövänligare produkter och räddat arbetstillfällen. Fabriken skapar i dag de gröna jobb som alla talar om. Verksamheten är också, genom sin kretsloppsstruktur, en viktig förebild för andra aktörer i samhället.”

ABBs processmotor M4BP är en elmotor som redan nu möter EU:s effektivitetskrav, som träder i kraft 2015. Med upp till fem procent bättre verkningsgrad än dagens installerade motorer, reduceras förlusterna i motorn med upp till 50 procent. Om samtliga installerade elmotorer i svensk industri byts ut mot M4BP, fås en reducering av CO2-utsläppen motsvarande 185 000 bilar. Motorn ger användarna möjlighet att redan nu agera miljömedvetet och samtidigt minska sina driftskostnader väsentligt.

UMW Coating Systems har tagit fram en uppfinning som reglerar hur bestrykningsvätskan läggs på papperet vid pappersframställning så effektivt att både råvaruförbrukningen och energiförbrukning minskar betydligt. Dessutom kan vissa pappers- och kartongtillverkare öka produktionshastigheten med upp till en tredjedel.

Renova har nominerats i två klasser till Återvinningsgalan. Elhybridsopbilen, som är ett samarbete mellan Renova, Volvo och Norba, har nominerats i klassen ÅRETS MASKIN/FORDONSLEVERANTÖR. Du hittar mer om den som Hybridsopbil i kategorin Avfall:Åter/Renas bland våra Miljöinnovationer i höger kolumn. Samlaren, som utvecklats av Renova tilssammans med Kretsloppskontoret i Göteborg och Chalmers) har nominerats i klassen ÅRETS KRETSLOPPSAVGIFTARE. Samlaren är ett specialdesignat skåp, där man kan lämna t. ex. lampor och småelektronik. Samlaren för farligt avfall finns idag på många större arbetsplatser och köpcentra över hela Sverige.

Under våren 2009 genomförde Stormfågeln ett antal verifierande tester. Resultaten av dessa presenterades och fick stor uppmärksamhet vid en konferens i Aten den 4 till 8 oktober. Stormfågelns hemsida hittar Du som BränsleSnålFartBåt i bland miljöinnovationer i höger kolumn i kategorin EffektivMtrlEnergi. Kilcka på Nyckelordet Stormfågeln för att hitta våra inlägg om den.

På den tionde internationella konferensen för Fast Sea Transportation i Aten under rubriken ”Analysis of the pitchable surface piercing propeller Stormfageln” presenterade Lennart Berghult från CTD Marine och professor Jürg Meier vid IMS resultaten från CFD-moduleringarna och de statiska och dynamiska hållfasthetsanalyserna. Resultaten rönte stor uppmärksamhet både under och efter själva presentationen. I beräkningarna av Stormfågelns verkningsgrad har CTD Marin tagit hänsyn till tre medier och arbetet har därför varit mycket komplext och avancerat. Förutom att propulsorn arbetar i gränskiktet mellan ett vatten- och luftskikt, uppstår även kavitation när propellerbladen rör sig genom vattnet. Det ger det tredje mediet vattenånga.

Stormfågelns marknads- och försäljningschef Jan Buckhöj deltog under presentationen och kunde notera hur konferensdeltagarnas intresse växte i takt med Lennart Berghults redogörelse för Stormfågelns propulsor, dess design och unika egenskaper:

– Lennart avslutade sitt föredrag med att visa en filmsnutt från ett av sjöproven med vår prototypbåt. Han ombads av deltagarna att köra frekvensen om och om igen. Framför allt förbluffades man av farten och att båten når planingsläge på bara ett par båtlängder. Klicka på länk längst ner i inlägget för att se filmen.

Professor Meiers avslutade sitt anförande med konstaterandet att det inte finns några kritiska svagheter i Stormfågelns propulsor som inte kan åtgärdas via mindre konstruktions- och/eller materialförbättringar samt att den kommer att möta uppställda livstidskrav för kommersiell sjöfart. Meier poängterade att konstruktionen är både enkel och i hög grad robust. Konkret innebär det att Stormfågeln nu passerat genom ett avgörande nålsöga.

– Vi blev hedrade av det stora intresset. Verifieringarna vi genomförde och presenterade tidigare i år har gjort att vi nu tas på ett betydligt större allvar. Klart är också att den marina världen känt till oss under många år, men vi uppfattas inte längre som enbart en av flera representanter för en god idé. Vi har verifierat vårt systems prestanda, vilket är oerhört viktigt i en konservativ bransch där få är villiga att ta onödiga risker.

Även Stormfågelns VD Peter Wasmuth har märkt effekten av den statusrapport som bolaget presenterade i juni 2009:

– Vi är inne i ett mycket spännande skede. Vi önskar att vi hade möjlighet att ge mer information om de kontaktar vi tagit, som tagits med oss och som vi just nu odlar. Intresset för Stormfågeln vid FAST 2009 ligger i linje med de nya signaler vi fått sedan vi i juni presenterade resultatet av våra verifierande tester i dokumentet ”Lägesrapport juni 2009”.

Länk till Rolighetsteorin.se: www.rolighetsteorin.se

Mer om Världshungerdagen: http://www.faonorden.se/start.asp?sida=8074 

Länk till vårt inlägg om Forest Industry Awards till Domsjö: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/domsjo-chemrec

Länk till UMW Coating Systems: http://www.mattsson.se/eng/umv/default.asp

Stormfågelns film: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/stormfageln-videos