EU–kommissionen efterlyser ytterligare 50 miljarder euro för teknik med låga koldioxidutsläpp. Världsnaturfonden, WWF hejar på i en ny rapport. WWF tajmar i vanlig ordning perfekt. I morgon ordnar Sverige en konferens för att stimulera strategier och aktiviteter inom ramen för EU:s Strategic Energy Technology (SET) plan i Stockholm.Mötet invigs av Maud Olofsson och EU-Kommissionären för Energi och Transport Andris Piebalgs.

 

EU-kommissionen uppmanar till förenade ansträngningar för att senast 2020 utveckla den teknik som behövs för att bemöta klimatförändringarna och säkra EU:s energiförsörjning och konkurrenskraft. Kommissionen bedömer att 50 miljarder euro krävs i ytterligare investeringar för forskning om energiteknik under de kommande tio åren. Det är nästan en tredubbling av de årliga investeringarna i EU, från 3 till 8 miljarder euro. Det är ett steg framåt i genomförandet av den strategiska EU-planen för energiteknik, teknikpelaren i EU:s energi- och klimatpolitik. Klicka här för mer om Strategic Technology Plan och om WWF:s rapport!

EU-Kommissionären Andris Piebalgs förutspår en ny industriell revolution: ”Tidigare industriella revolutioner har visat att rätt teknik kan förändra vår livsstil till det bättre. Idag har vi en unik möjlighet att omvandla en energimodell baserad på miljöförstöring och knappa och riskfyllda fossila bränslen, till en ren, hållbar och mindre beroendebaserad modell. Allt handlar om att välja rätt teknik.”

Kommissionen har tillsammans med industrin och forskarsamhället tagit fram ”teknikkartor”. Där kartläggs teknik med låga koldioxidutsläpp och stark potential på EU-nivå på sex områden. De är vind, solenergi, elnät, bioenergi, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), och hållbar kärnklyvning.

Jag läste EU-Kommissionens pressmeddelande en gång till. Där står inget om energieffktivitet eller energiåtervinning. Är det verkligen rätt eller ett förbiseende?

WWF driver på med en ny rapport: Världen har fem år på sig att få industrin att ställa om mot en lågfossil ekonomi och grön produktion. Om den genomförs kan vi klara att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och undvika en storskalig klimatkatastrof. Läget är akut. Det går att klara den stora klimatutmaningen, men då måste arbetet börja nu.

– Inom fem år måste industrin ha inlett en global ”grön revolution” som skapar innovationer och kommersiella lösningar inom ett 20-tal områden. (Y) Idag går utvecklingen snabbt bland annat när det gäller sol, vind, och biodiesel. Men mycket mer krävs och vårt budskap till Reinfeldt och Borg inför kommande EU-möten är att skatt på koldioxid och utsläppshandel inte räcker på långa vägar. Vattenfall borde få uppdraget att leda den gröna revolutionen genom att överge kol- och kärnkraft och investera vinsten i hållbara energilösningar, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Rapporten säger bland annat att:

  • Effektivisering kan minska energibehovet med cirka 40 procent
  • Solenergi och vindkraft är de största vinnarna när det gäller ny produktion av energi. Solenergin måste matcha energiproduktionen från kärnkraft redan om sex år om vi skall lyckas minska de globala utsläppen med 80 procent till 2050. Det är fullt möjligt. Detsamma gäller för vindkraft.
  • Investeringarna som krävs i förnybar energi uppgår till 7 000 miljarder dollar till år 2050 för att minska koldioxidutsläppen med 80 procent globalt. Avkastningen på investeringarna beräknas bli runt 6 gånger högre, cirka 47 000 miljarder dollar vid denna tidpunkt.
  • Grunden för en ”global grön industrirevolution” skapas genom ett rättvist, bindande och ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn där en årlig offentlig finansiering på 160 miljarder dollar från 2013 är del av paketet.

– Vi vill ge en tydlig signal till EUs finans- och miljöministrar att handel med utsläppsrätter bara är en marginell del av lösningen för att klara världen under 2 graders global uppvärmning. Enbart miljöskatter och utsläppshandel kommer aldrig att räcka till enligt de professionella modellanalyser som Climate Risk har genomfört. Analysen visar att vi hamnar på dubbelt så höga utsläpp globalt år 2050 om vi främst förlitar oss till koldioxidbeskattning för att lösa problemet, avslutar Stefan Henningsson.

Webbplatser:

Den strategiska EU-planen för energiteknik: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Läs WWF rapport på: www.wwf.se/climatesolutions2