Börsnoterade miljöteknikkonglomeratet Opcon ökar lönsamheten och renodlar. Kvartalrapporten visar på starkt ökat resultat. Man vågar sig också på en vinstprognos för 2009.  Det är mycket glädjande då företaget arbetar med flera miljöinnovationer som går ut på energieffektivisering. Den ökande lönsamheten stärker förhoppningarna om att flera av dessa innovationer kommer att göra sin marknadsmässiga miljönytta. Klicka här för mer om renodlingen!

Opcon har sålt sitt innehav i dotterbolaget Lysholm Technologies. Köpare av bolaget är en nybildad koncern (Vortech Three) som till huvuddelen innehas av ägarna till Vortech Engineering LLC i Kalifornien, USA vilken är en betydande kund till Lysholm. Opcon kommer som köpeskilling för aktierna i Lysholm att erhålla en minoritetsandel av aktierna i Vortech Three.

Opcon behåller dock samtliga patent och varumärken. Vortech/Lysholm får en rätt till användning av varumärket och tekniken i USA och på
eftermarknadsapplikationer. Undantaget är försäljning för OEM leveranser av
överladdare i Europa vilket blir kvar inom Opcon. Vortech/Lysholm tecknar också ett licensavtal med Opcons utvecklingsbolag Svenska Rotormaskiner som är det bolag som sedan 1930-talet utvecklat skruvkompressortekniken och som fortsätter att utveckla den. Det ger Vortech/Lysholm avgörande tillgång till den tekniska utvecklingen på området. Vortech Threekoncernen innehåller också teknik av intresse för Opcon.

Försäljningen av Lysholm föranleder ingen upp- eller nedskrivning av koncernens värdering av tillgångar.

– I vår strategiska satsning på energi- och miljöteknik finns inte någon plats
för den typen av verksamhet inom området eftermarknadsinstallationer på
förbränningsmotorer, som Lysholm bedrivit. I Vortech Three erhåller Lysholm en plats i en koncern med en strategisk inriktning som bättre överrensstämmer med deras verksamhet.  Det ger också Lysholm väsentligt bättre
framtidsförutsättningar med ett starkare fäste på den viktiga amerikanska
marknaden samt tillgång till nya och mer effektiva försäljningskanaler. Genom
ett licensavtal med vårt utvecklingsbolag SRM får Lysholm/Vortech Three också fortsättningsvis avgörande tillgång till vår unika teknologi och vår kompetens, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

– I den jakt på lägre emissioner som för närvarande pågår inom fordonsindustrin så ser vi samtidigt ett ökat intresse för vår teknik från fordonsindustrin för framtida OEM-applikationer. Med större volymer och en tydlig koppling till att minska emissionerna så skulle sådana affärer vara av strategiskt intresse för oss och vi kommer därför fortsätta att bearbeta den marknaden, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.