EZ serviceTre glädjeämnen i novembermörkret: EZ Light Control är ett styrsystem som reducerar vanliga lysrörs effektförbrukning med upp till 50 procent och nu introduceras. Pengar från EU till innovativa miljöprojekt. Vår länk BiologiskBåtbottenfärg i kategorin Gift:Ersätt/minska i höger kolumn satsar på en ny Forksningschef. Bilden är från hemsidan för Reklamidé i Värmland AB. Den visar servicearbete på en EZ skylt. Klicka här för mer om dessa nyheter!

Reklamidé i Värmland AB gör egenutvecklade appliceringsmaskiner. Dessutom  tillverkas skyltar som kräver specialkompetens inom spännduksskyltteknik. Detta med det patenterade skyltsystemet EZ System®.

På mässan Sign Scandinavia 4-6 november visas EZ Light Control för första gången. Systemet är ett styrsystem som reducerar vanliga lysrörs effektförbrukning med upp till 50 procent. Det kan ge en enorm besparing, både ekonomiskt och för miljön. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med Masterlite . Slutresultatet är en produkt som har en stor potential. De kunder som sett förhandsvisningar är mycket positiva.”

Åtta svenska projekt får bidrag via EU kommissionen och LIFE+. Projekten handlar om natur och miljö. Naturvårdsverket (NV) ansvarar för LIFE+ i Sverige. EU bidrar med 130 miljoner och projekten med minst lika mycket. et.

Projekten gäller miljövänliga anpassningar i samhället, åtgärder för att minska miljöskador, restaureringar av värdefulla miljöer och ökade kunskaper om naturen. De pågår under flera år och startar 2010. Tanken med EU:s satsning är att stärka Europas natur och miljö. I NV pressmeddelande står förvånansvärt lite om innovativa miljölösningar. Har en förändring inträffat? De svenska miljöprojekten är:

Minska kväveutsläpp från avloppsreningsverk hos Oskarshamns kommun med Emerson Process Management AB och Pixelfactory Ou, Estland.

Mer miljövänliga fraktfordon hos Miljöförvaltningen i Stockholms stad tillsammans med OKQ8-IDS och AGA Gas AB. Projektet handlar om ett försök att använda etanol, biogas och elhybriddrift för att driva tunga fraktfordon. Man provar också andra sätt att förbättra miljön. Att köra sparsamt och att använda miljövänligare kylmedium för kyllastbilar etc.

Syresätta havsbottnar i Östersjön hos IVL Svenska miljöinstitutet AB tillsammans med KTH och Simrishamns kommun. De ska testa att syresätta så kallade döda havsbottnar i Östersjön. Försöket utförs i Hanöbukten utanför Simrishamnskusten och i  Kanholmsfjärden/Möja Söderfjärd.

Ekomarine har rekryterat Gunilla Östberg som ny forskningschef. Gunilla tar över efter Mikael Haeffner som istället kommer att fokusera på utveckling av nya produkter. Gunilla Östberg har över 20 års erfarenhet från färgbranschen, bland annat från Ytkemiska Institutet och Alcro Beckers. Senast kommer Gunilla från en tjänst som laboratoriechef på Becker Acroma. Det roligaste med detta är inte att man valt just Gunilla. Nej, detta är en kraftig expansion av personalstyrkan i detta miniföretag. Det är också ett tecken på att det går rätt väg för denna miljöinnovation.

Nyheten att Ekomarine tilldelats utmärkelsen Brands of Conscience utsågs av våra besöakre till bästa svenska miljönyhet i januari månad.