I onsdags besökte Industrifonden Science Park i Jönköping. Dan Friberg, tf VD Science park inledde mötet. Sedan presenterade VD Claes de Neergaard Industrifonden. Jag fick också tillfälle att prata med honom under lunchen. Det kändes bra att prata med Claes och hans medarbetare. Inga höga hästar där inte!  Klicka här för mer om Claes tankar och om Industrifonden.

Claes karakteriserade läget i Riskkapitalbranschen i fem punkter:

1. Det är knappast brist på såddkapital
2. Ökande brist på vneture capital
3. Det är ett dåligt omen att sjätte AP-fonden drar sig ur
4. Skatte- och FoU-inicitamenten saknas i Sverige
5. Staten tar en större roll. Klicka här om Du vill veta mer om Industrifonden

Han sammanfattar att det är hyfsat läge för de som når börsen inom några år, men det är betydligt svårare när det först krävs 6-7 års FoU. 

Industrifonden har flera riktlinjer för när man går in i bolag. För de minsta företagarna är det bra att veta att Industrifonden ogärna satsar i företag om man inte ser ett eget engagemang på minst 5 Mkr. över några år. Ett samarbete mellan Industrifonden och privata investerare som samtidigt går in, gärna med lika mycket är angeläget att åstadkomma. Ett sätt kan vara att fonden går in med 20 % av kapitalet medan privata investerare sätter 20 %. Vetorätt är ett viktigt krav.

Naturligtvis gör man bedömning av Affärsplan, VD, Styrelse och organisation samt patent. Många företag har en undedimensionerad ekonomifunktio.

Den fråga som är kanske slutgiltigt avgörande är: Klarar vi vårt avkastningskrav om det kostar dubbelt så mycket och tar dubbelt så lång tid som beräknat.

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska tillväxtbolag. Det förvaltade kapitalet är 2,9 miljarder kr. För närvarande föreligger direktinvesteringar i ca 100 bolag och indirekta sådan i 50 bolag. Det är en stiftelse. Den arbetar affärsmässigt som en återinvesterande fond. Den bildades av staten 1979.

Industrifonden går in både i start- och expansionsfas.  Den satsar både Eget kapital och riskbärande lån.  Investeringshorisonten är 5-10 år  och investerinen är 5-145 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Fonden ursklijer tre affärsområden: Technology, Life sciences och Industrifinans.

Industrifonden är en självständig stiftelse bildad av staten 1979. Den drivs affärsmässigt utan externa kapitaltillskott och intäkterna återförs till verksamheten och används för nya investeringar. Industrifondens styrelse, som utses av regeringen, är ansvarig för fondens verksamhet.

Cleantech är ett av Industrifondens fokusområden. Industrifonden har för närvarande investerat ca 170 miljoner kr i nio cleantechbolag. De är:

Chromogenics utvecklar en energibesparande smart fönsterfilm, som på elektonisk väg gör fönstret mörkare eller ljusare, vilket minskar behovet av luftkonditionering. Chromogenics är vår länk Värmeanpass.Glasruta i kategorin EffektivMtrlEnergi bland Miljöinnovationer i höger kolumn.

Climate Well utvecklar en ny typ av värmepump, som drivs med solenergi och som kan ge både värme och kyla. Climatewel är vår länk Soldriven luftkondition i kategorin FörnyarEnergi. 

 Ecoil tillverkar en förädlad rapsolja, som främst används som bränsle i förbränningsanläggningar. Oljan framställs genom pressning av rapsfrö, följt av en förädling av råoljan i en egen raffineringsprocess.

ECOMB erbjuder marknaden tekniska lösningar i syfte att minska utsläppen och öka verkningsgraden i pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Detta sker via ECOMBs patenterade produkt ”Ecotube-systemet”.

Effpower utvecklar och tillverkar batterier för hybridfordon.

Flexenclosure  utvecklar nya miljötekniska telekomlösningar i form av s.k. teknikhus. Dessa inrymmer basstationer för mobiltelefoni och drivs med hjälp av förnyelsebara energikällor, som t.ex. sol och vind.

Jensen Devices utvecklar, tillverkar och säljer gasurladdningsrör som används som överspänningsskydd i många elektronikprodukter. 

Scandinavian Biogas utvecklar kostnadseffektiva metoder för att producera biogas.

Länk till Industrifondens hemsida: http://www.industrifonden.se/