TriventusVDTriventus Energiteknik AB får ny VD. Han heter Johan Hagelin, bild från pressmeddelandet. Företaget har utvecklat en helt egen metod för att byta olja i vindkraftverkets växellåda, placerad ibland 100 meter ovan mark. Man har också byggt upp en växellådspool tillsammans med sin tyska samarbetspartner. Företaget har idag 12 anställda, tre mobila servicestationer och en mobil station för oljebyte. Huvudkontoret finns i Vessigebro utanför Falkenberg. 

Ett större vindkraftverk kostar ca 40 Mkr att uppföra. För att göra nytta för miljön bör verket leverera el utan avbrott. Service och underhåll inom vindkraft är därför en snabbt växande bransch med behov av innovationer.

Johan säger:
– Den stora utmaningen i vd-jobbet är att utveckla och paketera innovativa lösningar till attraktiva underhållsåtgärder och på så sätt ge kunderna möjligheter att kontrollera underhållskostnaderna på ett bättre sätt än vad de gör idag.
– Jag ser vindkraften som en naturligt inslag i det svenska energilandskapet. Den, tillsammans med andra förnybara energikällor, måste implementeras i samhället, inte minst för våra barns skull.