Spillvärme fick första pris i tävlingen Miljöinnovation på Miljöinnovationsdagen i går. Bilden visar Daniel Ingman, kontaktperson för innovationen från Mats Westermark. En av finalisterna sade till mig att han varit med i flera liknande arrangemang i år. Men detta är det i särklass mest proffsiga. Det var elfte gången som pristagare utsågs ur ett mycket starkt finalfält. Själva finalen i tävlingen hade i år förstärkts med ett bra inramande arrangemang. Det var också mycket fler besökare än tidigare år. (Samtliga bilder: Erik Sandström)MyHeatskuren

Förstapristagaren ”Spillvärme” är ett kostnadseffektivt system för att uppgradera spillvärme så att den får högt användarvärde. Den körs vid atmosfärstryck och ganska låga temperaturer. Processen är en kombinerad rökgaskondensor och absorptionsvärmepump. Den är tänkt för gasmotoranläggningar kring 500 w och större. Daniel Ingman bedömer att värmeåtervinningen kan öka med 40 % i en kommersiell anläggning.

Juryn bedömer att ”Spillvärme” kan få stor betydelse för effektiv användning av spillvärme inom industrin och vid kraftvärmeproduktion. Detta kan på sikt också medverka till minskad global klimatpåverkan och ge goda affärsmöjligheter både nationellt och internationellt.Finalisterna Miljöinnovation 09

 Men egentligen är alla finalisterna vinnare. Förutom uppmärksamheten får de ett penningpris. Ovan ser Du dem på scenen inför prisutdelningen.  Just Pr-värdet framhöll förra årets förstapristagare Organoclicks VD Mårten Hellberg. Före tävlingen ringde de upp FoU-chefer hos potentiella kunder och försökte boka möten. Med den uppmärksamhet som priser och därmed medier gav började kunder i stället ringa dem för möten. Organoclick fokuserar nu trä, textil och papper. Tre-fyra av kunderna har kommit som en klar effekt av priser och media.

solarus

 Andrapristagaren ”Solarus” är ett sätt att få både värme och el ur en solfångarpanel. Man  kombinerar tidigare känd teknik med nya egna innovativa lösningar. Målet är  en konkurrenskraftig produkt för ett brett genomslag på marknaden. Bilden ovan visar innovatören Niclas Stenlund till höger med Marketing Director Lars Nilsson-Dag till vänster.

Juryn: ”Solarus” kan få stor betydelse för att öka etableringstakten för solfångare genom att vara kostnadseffektiv och samtidigt kunna ge elenergi och varmvatten. Innovationen kan få stor betydelse på en global marknad.

Tredjepriset gick till Hyra solfångare. Juryn: Projektet kan få stor betydelse för att öka användningen av solceller, liksom för miljörelaterade produkter med lång livslängd.Magnus Knudsen

Mats Möllerström Juryn under ledning av Åsa Domeij har haft en svår uppgift. Ett av problemen är att jämföra otroligt spännande möjligheter till utveckling som ligger olika långt från marknaden.  Förstapristagaren var anmäld till tävlingen redan för två år sedan, men kom då inte till final.

Bert HarjuNågra som kom  till final, men där bedömingen kan ha påverkats av en längre väg till marknaden var Magnus Knudsens, bild ovan, system för att ändra en motors kompression beroende på hur den körs och vilket bränsle den går på, samt Mats Möllerströms, till höger, kemisk värmelagring i salt och Bert Harjus (bild vänster)  Harjugenerator. 

Den största potentialen att ändra livet för många människor finns kanske i SolarCool. Men innovationen är i ett mycket tidigt utvecklingsstadium. Det ska bli ett litet, lätt, billigt kylskåp som drivs bara med solenergi. Med nanoporöst material får man en stor kontaktyta för en vätska som ska kokas. Det passar för absorptionstekniken i kylskåp där ammoniak förångas. På bilden nedan ser Du innovatörerna Mikael Andersson och Robert Lyngman.Solarcoolskuren

Vi återkommer med mer information om alla intressanta föredrag som inramade Miljöinnovationsdagen. Så småningom får Du länkar till alla finalister i vår högra kolumn under Miljöinnovationer. där kan Du redan nu njuta av nära 100 glädjande innovationer. Avslutningsvis ett GRATTIS till arrangörerna Region Halland och till Hans Leghammar personligen.

Länk till presentation av alla finalister: http://www.miljoinnovation.se/Menu/MI-Dagen09/utstallarkat09.pdf