Klimatunderbart! billerudsskumpa1Bästa miljönyhet i oktober var Packaging Innovation Award till Pappersplast. Det ansåg våra besökare i vår webröstning. Pappersplast är vår lite vanvördiga beteckning på Flextrus Paperlite. Det är värt lite Billerudsskumpa till höger och andra bilder från Billerud.

Förpackningskonceptet baseras på FibreForm. Det är Billeruds speciellt utvecklade papper med unik töjbarhet. Detta kombineras med tillsatta barriär- och förseglingsegenskaper. Resultatet är ett förnyelsebart förpackningsmaterial som kan termoformas i livsmedelsföretagens befintliga maskiner utan större investeringar. Flextrus köper FibreForm och konverterar det till en förpackning. Produkten heter Paper Lite.

nellbeckJohan Nellbeck Billeruds Affärsområdeschef Packaging & Speciality Paper säger:

-”Det är fantastiskt roligt att era besökare har röstat på FibreForm® och att de uppenbarligen tycker att det är viktigt att kunna ersätta plast med ett fönyelsebart material. Papper är ett grönt guld. En fantastisk resurs gjord av en källa som aldrig sinar.”

För mig är träbaserade produkters fördelar framför oljebaserade självklara. Det är en yrkersskada eller en fördom ända sedan Skogis på 70-talet. Men en undersökning av Skogsindustrierna visar att svenska folket har svårt att identifiera vad som är förnybara material. Trä – som är det enda förnybara materialet på listan – kommer långt ner i listan av valbara alternativ. Därför är resultatet desto mer glädjande.

  take awayCaroline Rothpfeffer, Skogsindustrierna, säger:

– ”Ju mer vi ersätter icke förnybara material med förnybara, desto större blir miljö- och klimatvinsterna. Trä, papper och massa är förnybart. För varje träd som brukas planterar svenska skogsbruket två nya. Mindre fossil energianvändning, bättre klimat och mindre giftiga utsläpp är bara några av vinsterna med ökad användning av det förnybara alternativet, trä och pappersmassa.

”PaperLite™ with FibreForm™” är ett helt nytt pappersmaterial, en riktig teknisk landvinning. Det kan töjas upp emot 20 procent, vilket gör att det kan formas till innovativa former i en vanlig termoformningsmaskin. Det var tidigare omöjligt att göra med papper. Materialet har också lägre vikt jämfört med vanliga helplastmaterial. Det består dessutom nästan uteslutande av en förnyelsebar råvara – ett positivt bidrag till att minska CO2-utsläppen. Till höger ser Du ett exempel i en takeaway-förpackning.

Fibreformgodisb FibreForm-förpackningen är komposterbar och återvinningsbar. I stora delar av världen hamnar förpackningar i naturen och i världshaven. Plastmaterial bryts visserligen ner i mycket små beståndsdelar, men de försvinner aldrig. I vissa undersökningar påstås att det finns fler plastartiklar än plankton i världshaven. Men om vi ersätter plast med papper och bioplast så kan vi bidra till att minska nedskräpningen i världen. Medge att Godisförpackningen till vänster är skön.

TelipapperDet blir allt viktigare för företag i alla branscher att marknadsföra miljömässigt ansvarsfulla produkter. Sony Ericsson har presenterat sin koncepttelefon Green Heart, till höger. Telefonen är genomtänkt in i minsta detalj för att den ska vara så miljövänlig som möjligt, inklusive en smart och miljövänlig förpackning. Valet föll på en ny lösning utarbetad i samarbete mellan Flextrus och Billerud; PaperLite™ with FibreForm™.

Den unika formbara pappersbaserade förpackningen väger bara knappt en femtedel så mycket som de mer traditionella kartongerna i wellpapp, vilket sparar miljön, och ger dessutom möjlighet till spännande former genom sin unika materialuppbyggnad.

Länk till vår nyhet: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/billerudsfibreform

Vill Du veta mer om förpackningarna så kolla hemsidorna för Billerudwww.billerud.se     och Flextrus www.flextrus.com