Lightlab: Glada nyheter kommer stup i kvarten från vår länk KvicksilvFriSparlyse. Du hittar länk i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska. Lampans energieffektivitet har verifierats till 85 lm/W. Det är nästan tre gånger mer än det resultat från förra hösten som inte kunde verifieras vid mätningar i våras. Det blev kraftigt fall på börsen. Vidare har Lightlab fått besked att Europeiska patentverket (EPO) kommer att bevilja LightLabs patentansökan för kolkatoden och dess tillverkningsmetod. Klicka här för mer information!

Mätningar gjorda hos Intertek Semko har visat att LightLablampan nu uppnår en energieffektivitet på 85 lm/W (lumen per Watt). Ett utdrag ur testprotokollet från Intertek Semko*, som är ett världsledande oberoende provnings- och certifieringsföretag med mer än 75 års erfarenhet*, finns tillgängligt på LightLabs hemsida www.lightlab.se.

-”Mätningarna visar på effektivitetsvärden som är bättre än dagens lågenergilampor, som innehåller kvicksilver. Även om det återstår ett fortsatt optimeringsarbete har vi nu en miljömässigt överlägsen lösning, där man inte behöver göra avkall på den tekniska prestandan”, säger Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet och styrelseledamot i LightLab Sweden.

-”Efter ett fokuserat och hårt forskningsarbete har vi nu fått ett kvitto på att vår teknik fungerar och vi känner stor tillförsikt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi har ytterligare förbättrat förutsättningarna för att kommersialisera vår unika lampa”, säger Bo Madsen, VD för LightLab Sweden.

LightLab Sweden AB bedriver utveckling av en kvicksilverfri energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik. Forskningen sker i Göteborg och utveckling och laboratorieverksamhet är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Under 2009 har ett omfattande arbete lagts ned, främst för att utveckla lyspulver och drivelektronik.

Målet är att LightLab lampan skall vara ett prisvärt val och kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till såväl de konventionella glödlamporna som dagens lysrör och lågenergilampor. Därmed blir det möjligt att aktivt bidra till att minska utsläppen av tungmetaller och växthusgaser i världen.

LightLab har konstruerat lampor med i stort sett alla färgtemperaturer genom olika kombinationer av rött, grönt och blått lyspulver och med måttlig variation rörande energieffektiviteten. Syftet med Intertekmätningen var att påvisa hög effektivitet med dagsljusspektra.

Vid de mätningar på LightLabs energisparlampa, som genomfördes i början av november, uppnåddes en energieffektivitet på upp till 85 lumen per watt. Detta skedde vid en färgtemperatur på 8176 Kelvin (K). Vid de spektrometriska mätningarna erhölls för olika lampor en energieffektivitet på mellan 67 och 85 lumen per watt inom ett färgtemperaturområde mellan 6712 K och 8628 K. Det förstnämnda värdet motsvarar dagsljus nära normen D65, ”noon daylight”.

En energieffektivitet på 67 lumen per watt och högre överträffar den energieffektivitet som flertalet av dagens kvicksilverhaltiga lågenergilampor uppvisar. En färgtemperatur på 5000 – 7000 K motsvarar s.k. dagsljusbelysning och är användbar inom en rad områden, t.ex. kontor, industri- och lagerlokaler, sjukhus, tunnlar, växthus m.m.

Vid mätningen uppvisade LightLabs energisparlampa en färgbalans som motsvarar ett Ra-värde på över 90. Ra-värdet mäter en ljuskällas färgåtergivningsförmåga. Ett högt Ra-värde innebär att belysta färger återges bra. Det högsta värdet är 100.

Nu ska  Kolkatoden och dess tillverkning får EPOpatent. Katoden är en av nyckelkomponenterna i LightLab lampan. Därmed stärks LightLabs patentportfölj ytterligare. Det är ett viktigt steg för långsiktigt värdebyggande och framtida licensieringsmöjligheter.

LightLab har under de senaste åren fokuserat på att koppla samman utvecklingsarbetet med ett effektivt patentskydd på nyckelmarknader. Företaget har idag ett 10-tal patentfamiljer. Efter genombrottet för LightLab lampan kommer patentaktiviteterna att intensifieras ytterligare.

– Beskedet från EPO gör att vi inte bara kan uppvisa en betydligt förbättrad prestanda utan även tryggheten att våra resultat omfattas av ett starkt patentskydd. Detta är av väsentlig betydelse för våra aktieägare, då en stor del av LightLabs värde ligger i det faktum att vår teknologi är patentskyddad. säger Bo Madsen, VD i LightLab.

Länk till Lightlabs film: http://www.lightlab.se/sv.aspx