Opcons dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), har i dagarna fått en order från HOTAB. Detta för sin teknik för att utnyttja spillvärme och öka effektiviteten vid eldning med biomassa vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Gustavsberg. Det är den andra ordern i höst till Vattenfalls anläggningar. Tidigare i höst har Vattenfall lagt en order för fjärrvärmeverket i Överkalix. Leverans sker under 2009 och 2010. Uprepade ordrar till storkoncerner är mycket positiva tecken för miljöteknikföretag. Klicka här för vidare information!

– Den energieffektivisering och de minskade utsläpp som våra produkter erbjuder väcker mer och mer gensvar i kundledet både i Sverige och utomlands. Att bolag som Vattenfall, med sin kompetens och sina höga krav på såväl lönsamhet som miljö väljer oss tycker jag visar vilka starka produkter vi har, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB

– Vi är måna om att använda den senaste tekniken för att minimera vår påverkan på miljön i området där vårt värmeverk kommer att ligga. Våra utsläpp av stoft kommer att bli mycket låga. Det är också viktigt att sträva efter så effektiva anläggningar som möjligt. Vår investering i rökgaskondenseringen innebär att vi får ut ytterligare 1,5 MW av bränslet. Det bidrar till att vi kan hålla stabila och långsiktiga priser till våra kunder, säger Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Gustavsberg.

Vattenfall har under förra veckan även gjort en tilläggsbeställning från Opcons dotterbolag Saxlund på utrustning till den stora bioenergianläggning som Vattenfall bygger i Jordbro utanför Stockholm.

Några dagar innnan kom  ytterligare två order på samma teknik.  En
avser leverans till fjärrvärmeverket i Lerum via HOTAB och en till ett
fjärrvärmeverk i Menzingen, Schweiz.