Deflamo får extra resurser genom samarbete. Det är vår länk BioNedbrytFlamskydd i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska. Detta genom Biomimetic Technology Ltd (UK). Det ger bättre tillgång till F&U-resurser för test och utveckling av flamskydd för polymerer och fibrer. Betydande resurser satsas för att snabba på kommersialiseringen av miljövänligt flamskydd. Kanhända hjältebeskrivningen av Apyrum i BBC ligger bakom detta. Patentägaren Trulstechs teknik nominerades till BBC World Challenge 2008. Kolla videon Fireproof juice på knappt 10 minuter.

[youtube -Lp9KE7kyEY]

Samarbetet har skapats på initiativ av Biomimetic Technology Ltd. Det får finansiellt och operativt stöd från privata och statliga parter. Brittiska staten genom UK Trade & Invest har spelat en viktig roll. Klicka här för vidare information.

 Biomimetic Technology Ltd har inlett samarbete med Leeds Universitet och CB Contract Chemicals för att utveckla Apyrum och dess integrering i flamskyddade material. Det ger tillgång till kompetens, laboratorium, analysutrustning och produktionskapacitet. Dessutom byggs byggs ett avancerat utvecklingslaboratorium för diverse flamskyddade material.

Som laboratoriechef med ansvar för produktintegrering och drift har Marianne Andersson anställts. Hon arbetade tidigare för StyroChem Finland Oy (1989-2009) som bland annat laboratoriechef och ansvarig för F&U-projekt.

Forsknings- och utvecklingsresultat från Biomimetic Technology Ltd. blir  tillgängliga för DEFLAMO. DEFLAMO kan också köpa tid för egen produkt- och applikationsutveckling i laboratoriet.

”Det här är en fantastisk möjlighet att flytta fram positionerna för Apyrum som miljövänligt flamskyddsmedel. Utvecklingstiden kommer att kortas nu när vi får tillgång till resurser och kapacitet i världsklass”, säger Fredrik Westin, VD i DEFLAMO.

Biomimetic Technology Ltd. är moderbolag och nav i en koncern som äger marknads- & försäljningsbolag i Storbritannien, Australien och USA för flamskyddsmedel baserade på samma patent som Apyrum. Företagen marknadsför produkten under varumärket MHE på de marknader som DEFLAMO inte täcker.

CB Contract Chemicals är ett licenstillverkningsbolag för specialkemiprodukter med fokus på kunder inom farmakologi, kosmetiska, hortikultur, mat och finkemikalier.

Leeds Universitet Particle CIC är ett av Storbritanniens ledande forskningsuniverstitet som fått mer än 61% av sin forskning klassad som ”världsledande” eller ”internationellt excellent”.

 UK Trade & Invest är ett av Brittiska statens investeringsorgan som fokuserar på att utveckla brittiska bolag för den internationella marknaden samt att attrahera utländska bolag att etablera sig i Storbritannien.

DEFLAMO erbjuder ett säkert alternativ. Bolagets produkt Apyrum® är ett flamskyddsmedel med en unik miljöprofil som har potential att ersätta farliga flamskyddskemikalier världen över.