ScaniaBrassarBra miljöteknik hos starka företag får nya användningar. Scania och brasilianska Vale Soluções em Energia S.A. (VSE) gläder med en avsiktsförklaring. Det gäller samarbete om ny teknik för etanol- och gasdrivna industrimotorer för den brasilianska marknaden.

 VSE ska utveckla och tillverka en serie motorer för stationär drift
(s k single speed). Den ska baseras på Scanias grundmotorer. De baseras på mer än 20 års erfarenhet. Sådana motorer används för generering av elektricitet och för drivning av pumpar och kompressorer i maskiner inom till exempel gruvnäringen och jordbruket.

– Den brasilianska marknaden för stationära motorer i de aktuella segmenten uppskattas till cirka 3 000 motorer per år. Ett framgångsrikt partnerskap mellan Scania och VSE har därför en stor kommersiell potential, säger Robert Sobocki, Senior Vice President och chef för Scania Engines.

Scania är j redan stort i Brasilienh. Nu ska de leverera grundmotorerna och hjälpa till i utprovning och utvärdering av tekniken.

Vale Soluções em Energia ingår i den brasilianska Vale-gruppen. Det är ett av världens största gruvföretag. Vale fokuserar på utveckling av nya tekniska lösningar för att minska klimatbelastningen vid utvinning av kol och på användning av förnyelsebara bränslen.

Principöverenskommelsen mellan Scania och VSE undertecknades i närvaro av Sveriges näringsminister Maud Olofsson och Brasiliens energiminister
Edson Lobão, som under torsdagen besökte Södertälje för att bland annat ta del av Scanias arbete med att minska klimatpåverkan från sina produkter.