Stena har tagit fram ett helt nytt blästringsmaterial av återvunnet glas ur elektronikavfall. 😆 Det är frontglaset på uttjänta TV- och dataskärmar som används. Låt oss glädjas åt ännu en minskning av det dåliga miljösamvetet. Det brukar alltid kännas fel att kasta bildskärmar på återvinnningen. Men innovationen ger möjlighet att återvinna betydligt mer av dem. Bilden är från STENAs pressmeddelande.

STENA-blastrareVarje år blir det cirka 450.000 ton bildrörsglas i elektronikavfall i Europa. Bara en tredjedel materialåtervinns. Potentialen är enorm att använda mer återvunnet glas till nya produkter, enligt Staffan Johansson, VD GRIAG Glasrecycling.

Innovationen ger både effektivare blästring och miljöfördelar jämfört med traditionella blästringsmaterial. Det säger Detlef Oertel, ansvarig för forsknings- och utveckling på GRIAG Glasrecycling som ingår i Stena Metallkoncernen. Klicka här för mer information!

Detta är ett nytt patentskyddat blästringsmaterial. Det är av blyfritt glas som har bättre egenskaper och miljöfördelar jämfört med traditionella blästringsmaterial som används i stor mängd.

– Glaset som används är rent, hårt och vasst. Det är bra vid blästring. Testerna på industrier i Norden visar att glasmaterialet ger minst fördubblad effektivitet på samma yta. Produkten upplevs dessutom förbättra arbetsmiljön.

Stora mängder blästringsmaterial används i Europa, enbart i Tyskland uppskattas förbrukningen till cirka 300.000 ton varje årDet sker t.ex. inom  varvsindustri och verkstadsindustri som utför lackering och underhållsarbeten.
– Glas är ett miljöriktigt alternativ och kunder kan byta till den nya produkten utan investeringar i ny utrustning, vilket är en stor fördel. Tillgången på glas i avfall har en långsiktig potential att täcka hela Europas kända konsumtion av blästringsmaterial, säger Staffan Johansson.

Det nya blästringsmaterialet av glas har också analyserats och godkänts av det tyska arbetsmiljöinstitutet BGIA.

GRIAG Glasrecycling, som ingår i Stena Metallkoncernen, har sedan start återvunnit glas från över tio miljoner TV-apparater och bildskärmar på anläggningen utanför Berlin.

– Vi har mångdubblat produktionen på fem år och tar emot glas från kunder i tio europeiska länder. Avsättningen är stark och de närmaste åren räknar vi med att fördubbla kapaciteten, avslutar Staffan Johansson.