Börsnoterade Borevind har kommit med 9-månadersrapport. Omsättningen var 423 Mkr, en minskning med 5 %. Reslutatet gick från 1, 72 kr/aktie till -4, 32 kr/aktie. Efter problem med dotterbolaget  Gällivare Photovoltaic har bolaget nu placerats på First North-börsens observationslista. Priset på solceller har fallit radikalt. Länk till delårsrapporten: www.borevind.se/admin/bildbank/uploads/Dokument/Delarsrapp…revind_Final_20081119.pdf