Opcons dotterbolag Svenska Rotor Maskiner har fått en genombrottsorder på kärnkomponenter till Cavotec MSLs PCAir system. Det är ett helt nytt kalluftsaggregat för luftkylning av flygplan. Vi firar med Raputinas bild på lego-plan vid gates på flygplats. Den spännande utvecklingen har ju övergått i reda affärer. legoplanesatgates

Om jag fattar det rätt är det precis som VD nedan säger en enorm potential för denna innovation. Cavotec har funnit det lönsamt att köpa energibesparande teknologi för 1 miljon kronor per gate, på en flygplats. Det låter som en innovation med riktigt stor miljöpotential. I Opcon har också en valberedning utsetts. Klicka här för mer om dessa nyheter! Cavotec MSLs aggregat byggs med stöd av SRMs systempatent. De ska hjälpa till med luftkonditionering av Bahrains flygplats. De ger klara miljöfördelar mot konventionella kylsystem. Ordervärdet uppgår till knappt 14 mkr och leverans sker under 2010.

Ordern innebär ett kommersiellt genombrott för en teknik Svenska Rotor Maskiner utvecklat under lång tid. De första prototyperna levererades till Cavotec MSL under 2007.

Cavotec MSLs PCAir system expanderar torr komprimerad luft för att kyla parkerade flygplan. Detta mha teknik från Svenska Rotor Maskiner. Idag kör
piloter ofta auxiliary power units (APUs) som kan dra mellan 200 och 600 liter
bränsle i timmen för att kyla planen. Cavotec MSLs nya system är helt
fritt från köldmedier. Istället används luft för kylning vilket innebär
ytterligare miljöfördelar. Dessutom kan tiden det tar att kyla ner ett flygplan
upp till halveras.

– ”Det här har alla förutsättningar att bli en betydande framtidsprodukt för
Opcon, med såväl tillverkning som eftermarknad. Cavotec MSLs kalluftssystem
sänker kostnaden för flygplatser samtidigt som det medför väsentliga
miljöfördelar och sparar energi. Jag tror också att dagens fokus på klimathotet
och flygets utsläpp ytterligare kan snabba på genomslaget för tekniken framöver.

Hur stort detta kan bli för Opcon är ännu svårt att sia om men den här orden
avser 15 enheter och normalt kan man väl tänka sig att installera ett, ibland
två aggregat per gate så potentialen är naturligtvis avsevärd”, säger Rolf
Hasselström, vd och koncernchef Opcon.

Cavotec MSL är noterat på börsen i Nya Zeeland, är en ledande global leverantör av bland annat ground-support vid flygplatser och omsatte 2008 ca 140 MEUR.

Valberedningen i Opcon ska utgöras av representanter för de fyra
röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika
sammankallande. Dessa ägare har utsett följande personer till valberedningen i Opcon AB.

-Mats Gabrielsson är ordförande i Opcon AB och ägare till bland annat
investmentbolaget Gabrielsson Invest och B.O. Intressenter AB som är Opcons
största ägare.
-Anders Thorendal, finanschef Svenska Kyrkan med brett kontaktnät och bland annat föredragande i finansförvaltningsfrågor för Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd.
-Peter Wahlberg, styrelseordförande i bland annat Atlas Design Group AB och AFL AB med 6:e AP-fonden som delägare.
-Per Egeberg, vd för Svensk Rökgasenergi med lång erfarenhet från framför allt
internationell försäljning och bioenergi.

Mer information om valberedningen och hur man kommer i kontakt med
valberedningen kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida www.opcon.se